A+ R A-

Kako dnevni red redovnih sjednica općinskog vijeća sadrži tačku: "Pitanja, prijedlozi i inicijative članova Općinskog vijeća", to ćete se putem ove stranice moći upoznati kako sa pitanjima i inicijativama tako i sa odgovorima na njih, hronološki poredanim po sjednicama

Pitanja, prijedlozi i inicijative članova Općinskog vijeća Gradačac sa 5. radne sjednice Općinskog vijeća održane 04.05.2017. godine i nastavka sjednice održanog 15.06.2017. godine

Predsjednik Kluba vijećnika SDA Elvedin Hrnčić

Inicijativa kojom se od Oćinskog vijeća traži da obaveže Općinskog načelnika i nadležnu Općinsku službu: Inicijativom se traži od naslova da se riješi građevinska dozvola za objekat područne osnovne škole na Požarikama. Odlukom Vlade Kantona odobrena su finansijska sredstva u iznosu od 280.000 KM na ime izgradnje područne osnovne škole u Mjesnoj zajednici Požarike. Za izvođenej tih radova potrebno je obezbijediti građevinsku dozvolu. Urbanističku dozvolu škola posjeduje ali ne i građevinsku dozvolu. Zemljište je u vlasništvu Općine tako da bi tu trebalo zbog što brže realizacije izdati građevinsku dozvolu kako bi se ti radovi što prije priveli kraju.

Pitanje Općinskom načelniku: Šta su Općinski načelnik i JP Parkinzi poduzelipo pitanu saobraćaja u mirovanju u užem dijelu Gradačca ako znamo da je izgradnjom trga ukinuto oko 150 parking mjesta i vraćanjem parcele u vlasništvu OŠ „Ivan Goran Kovačić“ ukinuto je još 150 parking mjesta? Kako nadoknaditti cca parking mjesta u užem dijelu grada?

Pitanje Općinskom načelniku: Zašto su u Izvještaju o implementaciji projekata za 2016.g. navedeni projekti koji nisu urađeni u 2016.g. i projekti koji još uvijek nisu realizovani ili su realizovani tek u 2017. godini?

 

Armin Tokić

Inicijativa upućena Općinskom načelniku: Da se pored Centralnog spomen obilježja uplani dio površine za izgradnju spomen sobe kao sastavni dio Centralnog spomen obilježja. U obrazloženju inicijative je naveo da je u toku izgradnja trga Alije Izetbegovića i da se naka izvedbena rješenja zbog, npr. pronalaska historijskog mosta, prilagođavaju u hodu, smatra da je potrebno planirati dio površine pored samog Centralnog spomen obilježja šehidima, poginulim borcima i civilnim žrtvama rata za izgradnju spomen sobe. Neophodnost izgradnje spomen sobe, sa lijeve strane spomenika kada se gleda od aleje, kako se ubuduće fotografije njih preko hiljadu ubuduće prilikom obiljžavanja sjećanja na ratnu prošlost ne bismo imali tek na jednoj „ponjavici“ razastrtoj dva dana u toku godine. Zbog toga inicira da Općinska služba za geodetske poslove u saradnji sa Savezom boračkih organizacija donese odluku i zaključak za uplanjenje površine za spomen sobu kako bi se mogle poduzeti aktivnosti na njenoj izgradnji.

 

Redžo Imširović

Inicijativa upućena Općinskoj službi za urbanizam, investicije i komunalne poslove: Da se izvrši spajanje ulične rasvjete u Zelinji Srednjoj u dijelu između trgovine „Smajić trade“ i zaseoka Habibovići. Taj dio se nalazi uz regionalni put i radi se samo o potrebi postavljanja tri stuba ulične rasvjete a obzirom da na tom dijelu puta nije izgrađen trotoar pješaci se kreću saobraćajnicom što uveliko ugrožava njihovu sigurnost kao i nesmetano odvijanje saobraćaja.

 

Bahrudin Ahmetagić

Inicijativa upućena Općinskoj službi za urbanizam, investicije i komunalne poslove: Zamoljen sam od mještana MZ Svirac da pokrenem inicijativu da se u ulici Svračka kod džamije postavi svjetleća oznaka za pješački prelaz ili neki usporivač brzine zbog bezbijednog prelaska pješaka na pomenutoj dionici. Na toj dionici se često dešavaju saobraćajne nezgode gdje u nejvećoj mjeri stradavaju pješaci zbog prekoračenja brzine i nepažnje vozača.

Inicijativa upućena Općinskom načelniku: U ime mještana MZ Svirac pitam zašto nije realizovan projekat vodovodne i kanalizacione mreže u ulici 16. Muslimanske partizanske brigade a sredstva građana za taj projekat su uplaćena 18.03.2009. godine. 

 

Marijan Šimić

Inicijativa upućena Stručnoj službi Općinskog vijeća: Da se pripremi odluka Općinskog vijeća kojom bi nedolazak na sjednicu Vijeća bio finansijski sankcioniran. Razlog ove inicijative je da se uozbilji rad Općinskog vijeća a istovremeno vijećnici moraju opravdati svoje paušale koje primaju a koje građani plaćaju uplatom poreza i doprinosa u općinski proračun.

 

Muhidin Mašić:

Inicijativa upućena Općinskom načelniku i Općinskoj službi za društvene djelatnosti i boračko-invalidsku zaštitu: Da se na Centralnom spomen obilježju šehida, poginulih boraca i civilnih žrtava odbrambeno-oslobodilačkog rata izvrši neophodna sanacija. Otpalo je nekoliko mermernih ploča koje se nalazu na zidu spomenika i koje treba zalijepiti, silokon koji je kao zaštita i nalazi se oko stakla i ploča da se zamijeni kao i da se bar sa privremenom rasvjetom osvijetli spomen obilježje dok se ne nađu potrebna sredstva za adekvatno uređenje i sanaciju spomen obilježja.

Centralno spomne obilježje se nalazi u samom centru grada i veliki broj naših građana a i drugih ljudi dolazi da oda počast i sjećanje na šehide, poginule borce i civilne žrtve rata. Na tom mjestu se većinom obilježavaju i značajni datumi iz naše mlađe historije pa evo tako nam dolazi i 9. juni dan obilježavanja 107. Viteške motorizovane brigade i Dan žrtava općine Gradačac. Ovom prilokom moram da napomenenm da ta oštećenja nisu nastala rušenjem ili razbijanjem nego od vremenskih uticaja i apelujem da se trenutno sa malim finansijskim ulaganjima do dana obilježavanja brigade bar koliko je trenutno moguće sanira šteta koja je nastala.

 

Inicijativa upućena Općinskom načelniku i Općinskoj službi za geodetske i imovinsko-pravne poslove: Da se JU OŠ „Hasan Kikić“ u Vidi I dodijeli zemljište na parceli k.č. broj 432/3 Oskoruša, oranica/njiva 5. Klase, površine 261 m², K.O. Vida, i parcela k.č. broj 432/6 Oskoruša, oranica/njiva 5. Klase, površine 188 m², K.O. Vida, koje us u vlasništvu općine Gradačac 1/1, a radi izgradnje fiskulturne sale.

Općinskoj službi za geodetske i imovinsko-pravne poslove Općine Gradačac obratilo se Vijeće roditelja, direktor škole i Školski odbor JU OŠ „Hasan Kikić“ sa zahtjevom za dodjelu zemljišta za izgradnju objekta fiskulturne sale. Ovom prilokom veoma je važno napomenuti da se pojavio potencijalni donator koji je spreman uložiti velika novčana sredstva. Međuti, apliciranje, realizacija projekta i sama izgradnja fiskulturne sale ne može početi bez rješavanja imovinsko-pravnih odnosa. Predlažem da se pravo korištenja i građenja na ovoj nekretnini u koris JO OŠ „Hasan Kikić“ Gradačac uspostavi na više godina, bez naknade, obzirom da se radi o izgradnji fiskulturne sale a prava i obaveze između općine Gradačac i JU OŠ „Hasan Kikić“ bile bi regulisane posebnim ugovorom.

 

Inicijativa upućena Općinskom načelniku i Općinskoj službi za urbanizam, investicije i komunalne poslove: Da se u MZ Vida I u ulici Rasadnik na raskrsnici koja izlazi na glavnu saobraćajnicu Vida – Gradačac kod kuće Hasanbašić Ševke postavi ogledalo kako bi vozila koja izlaze iz ulice Rasadnik na glavni put imali što bolji pregled i bezbjedno uključenje u saobraćaj.

Zbog slabe preglednosti, uskog puta i postavljenih ogledala u blizi pomenute raskrsnice potrebno je postaviti ogledalo jer se na tom mjestu već desilo nekoliko lakših saobraćajnih nezgoda. Također, u blizini spomenute raskrsnice nalazi se i OŠ pa je veliki brooj i učenika koji prolaze pored te raskrsnice i njihova bezbijednost je takođe ugrožena a to us najmlađi učenici koji se često zaigraju i ne obraćaju pažnju na saobraćaj i vozila koja dolaze iz spomenute ulice a nemaju dobar pregled.