A+ R A-

Kako dnevni red redovnih sjednica općinskog vijeća sadrži tačku: "Pitanja, prijedlozi i inicijative članova Općinskog vijeća", to ćete se putem ove stranice moći upoznati kako sa pitanjima i inicijativama tako i sa odgovorima na njih, hronološki poredanim po sjednicama

Pitanja, prijedlozi i inicijative članova Općinskog vijeća Gradačac sa 9. radne sjednice Općinskog vijeća održane 23.11.2017. godine

Nedžad Škorić

Pitanje Općinskom načelniku i inicijativa općinskoj inspekciji: Firma „Pulkom“, koja je smještena ispod MZ Škorići u poslovnim objektima Osmana Osmića, svojim radom šteti zdravlju, prije svega djece, kao i ostalih stanovnika MZ Škorići, pogotovo u ljetnom periodu kada djeca , zbog štetnih materija, ne mogu da se igraju u svom dvorištu. Molimo opštinsku inspekciju da, zajedno sa inspekcijom TK i federalnom inspekcijom, provjere, kako Rješenj za rad, tako i norme za zaštitu okoliša. Pošto je ovo firma koja je prenešena iz Italije, ne da zaposle radnike iz našeg grada nego je prenešena iz Italije da zagađuju okolinu i da truju, kako djecu, tako i mještane MZ Škorići i ostale građane. Da li ova radi po propisima i standardima.

Odgovor:

Rad privrednih subjekata nije u nadležnosti Općine. Što se tiče zagađenja nadležne su inspekcije kantonalnog i federalnog nivoa. Na osnovu ove inicijative Općina će uputiti zahtjev nadležnim inspekcijama za vršenje kontrole. Napominjem da se ovdje radi o stranom ulagaču koji je dobio potrebne saglasnosti nadležnih organa.

 

Samir Fazlić

Prijedlog pravnoj službi Općinskog vijeća Gradačac: Da se utvrdi provjera prisustva vijećnika na osnovu evidencionih listića i na kraju sjednica Općinskog vijeća prozivkom. Svjedoci smo da se pojedini vijećnici pojave na početku sjednice Općinksog vijeća i onda se negdje izgube a isplata paušala im se izvrši po utvrđenim kriterijima.

Odgovor: Naknada članovima Općinskog vijeća utvrđena je Odlukom o visini naknade – paušala članovima Općinskog vijeća, volonterskog dodatka predsjedavajućeg i zamjenika predsjedavajućeg Općinskog vijeća, naknade članovima radnih tijela i OIK-e („Službeni glasnik Općine Grdačac“, br. 1/14). Navedenom Odlukom definisano je da se „...za vršenje funkcije vijećnika utvrđuje naknada u koeficijentu od 1,70“.“ Za neučestvovanje u radu redovne sjednice Općinskog vijeća, naknada iz stava 1. Ovog člana umanjuje se za 50 %“.

Praksa je da se prisustvo vijećnika utvrđuje na početku sjednice potpisivanjem evidencionih listića od strane vijećnika. Ta evidencija se koristi kao dokaz o prisustvu vijećnika na sjednici i podloga za isplatu paušala vijećnicima.

 

Inicijativa Službi za urbanizam, investicije i komunalne poslove, Direkciji cesta TK i nadležnom kantonalnom Ministarstvu: Da se u ulici Sarajevska u industrijskoj zoni izrade pješački prelazi preko magistralnog puta Gradačac – Šamac na mjestima:

a)      Kod Binga na potezu Glas comerc – Bingo, i

b)      Kod Cimosa  na potezu DC – Cimos.

Takođe da se izradi ulična rasvjeta na potezu Cimos – benzinska stanica Ahmeta Šaldića.

Ova inicijativa poteže mnoge razloge, industrijska zona, opterećenost puta, mračna ulica u toku noći, veoma mnogo građanstva koje je vezano za ovaj magistralni put.

 

Redžo Imširović

Inicijativa upućena Općinskom načelniku: Da se pristupi što hitnijem uređivanju makadamskog puta Zelinja Donja – Rajska preko Lipice. Dionica puta od Zelinje Donje do Rajske je u katastrofalnom stanju dok je ostatak puta od Lipice do Rajske u relativno dobrom stanju za odvijanje saobraćaja. Ovaj put je potrebno osposobiti što prije jer je on alternativni puta u slučaju vremeneskih i drugih nepogoda za građane dvije Zelinje i Jelovče Sela, kao i za stanovnike još nekoliko mjesnih zajedica. Za popravku ovog puta i njegovo stavljanje u funkciju nisu potrebna velika sredstva. Potrebno je uraditi kanale u dužini od oko 200 m i izvršiti posipanje tog puta kako bi se sanirao.

Odgovor:

Ovaj put se redovno održava a u planom za narednu godinu u okviru Programa rekonstrukcije i održavanja loklanih i nekategorisanih cesta, ova putna komunikacija je utvrđena u prioritetno rješavanje iskopavanjem kanala i dovođenjem ceste u uslovno stanje za nesmetano odvijanje saobraćaja.

 

 

 

Armin Tokić

Inicijativa Općinskom vijeću, Općinskom načelniku i JP „Parkinzi“ d.o.o.: Na osnovu obraćanja građana ulica Ibrahima Kapetanovića i Reufa Huseinagića radi iznalaženja trajnog rješenja podnosim inicijativu da se Pravilnikom reguliše korištenje parking mjesta za stanare gore navedenih ulica te predlažem da JP „Parkinzi“ Gradačac izdaju potvrde za korištenje parking mjesta za vozilo, u ulici u kojoj stanuju, a  koju bi korisnici parking prostora istakli na svom vozilu prilikom korištenja parking mjesta u ulici u kojoj stanuju.

U posljednje vrijeme je bilo pojava da su stanari navedenih ulica imali problem blokiranja vozila. Na taj način je, smatraju građani, vršen pritisak na njih da kupuju godišnje karte za parking mjesto iako su im ta mjesta pri izgradnji stambenih jedinica zagarantovana Zakonom o građenju TK (Sl. list TK, broj 6. član 63). U prilogu dostavljam dokumentaciju koju su građani pomenutih ulica dostavljali JP „Parkinzi“ Gradačac i Općinskom vijeću Gradačac u ranijem periodu.

Stanari stambenog niza u ul. Reufa Huseinagića i ul. Ibrahima Kapetanovića su se povodom naplaćivanja stambenih parkinga obraćali Općinskom vijeću Gradačac i Općinskom vijeću u decembru 2014.g. ali nam, ni na kakav način nije odgovereno. Povodom ponovnog aktiviranja problema sa rezervisanjem i naplatom parking mjesta urađeno je sljedeće:

Dana 05.11.2016.g. stanari objekta stambenog niza u ulici Reufa Huseinagića održali su zbor građana sa ciljem rješavanja parking prostora. Na zboru građana svi potisani građani su donijeli jednoglasnu Odluku da se :

 1. Odmah sklone fizičke prepreke sa naših parkinga sa ciljem obezbjeđivanja više parking mjesta za stanare (stanova je 64 a parking mjesta sa ovakvim preprekama ima 27).
 2. Niko nema pravo prodavati niti rezervisati bilo kome naša mjesta za parkiranje bez saglasnosti svih stanara.
 3. Da se kod stambenih zgrada stanari oslobode plćanja parking prostora (to je naše zemljište za redovnu upotrebu – ekonomsko dvorište, koje smo platili kupovinom stana jer je cijena zemljišta ušla u cijenu m² stambenog prostora).

Po Zakonu o građenju TK m² (Sl. list TK, broj 6, član 63.) kaže se da svaka zgrada mora imati obezbijeđeno parking ili garažno mjesto za svaki stan, zato i imamo stambene parkinge. Prilikom gradnje zgrada za kolektivno stanovanje vrši se i uređenje prostora oko zgrade: parkinga, pješačkih zona, zelenila i sve što ulazi u cijenu m²  stana koji smo mi platili.

Tražimo da se poštuju naša prava.

U prilogu je dostavljena i peticija u kojoj stoji:

U užoj gradskoj zoni područje općine Gradačac Odlukom Općinskog vijeća na javne i pojedine stambene parking prostore postavljeni su parking aparati za naplatu / za nevjerrovati i pred bolnicu. Time je nekom stvoren pristojan izvor prihoda pod izgovorom poboljšavanaj saobraćaj u mirovanju. Donošenjem Odluke neko nije obraćao pažnju na zakone, propise i na osnovna prava svojih građana:

-          Odlukom o postavljanju parkomata u dijelovima gdje su stambene zgrade s ciljem da se naplate parkinzi od stanara zgrada,  dolazi do kršenja osnovnih ljudskih prava a to je pravo na stanovanje i pravo na liječenje. U svim zemljama se naplaćuje luksuz a da li je imati stan i liječiti se luksuz?

-          Dalje, krši se Zakon o građenju TK (Sl. list TK, broj 6, član 63.), kojim se kaže da svaka stambena zgrada mora imati obezbijeđeno parking ili garažno mjesto za svaki stan. Zato i imamo stambene parkinge.

-          Odlukom općinskih vlasti prekršeni su i principi lokalne samouprave, jer se o donošenju Odluke za postavljanje parkomata u zonama gdje su stambene zgrade nisu uopšte konsultovali građani niti Vijeće MZ Centar.

-          Prekršen je princip jednakopravnosti jer su parkomati postavljeni samo ispred nekih zgrada, valjda nepodobnih ili bez veze u administraciji, dok pred nekim nisu a pojedini imaju čak i garaže.

Hitno tražimo da se parkomati sa stambenih zgrada sklone.

Uređenje i regulacija korištenja stambenih parkinga da se uradi u dogovoru sa građanima/stanarima a preko Vijeća MZ i zborova građana stambenih zgrada. Tako bi bili riješeni svi stambeni parkinzi, a sve javne parkinge u centru grada neka reguliše Općinsko vijeće.

Uz inicijativu je dostavljena i izjava i kojoj stoji:

Svojim potpisom potvrđujem da sam vlasnik stambene jedinice u ulazu V kućnog savjeta broj 8.

Stambeni niz je izgrađen od 1973. do 1976.g. Građevinskom dozvolom je zahtijevano da se izgradi parking i prilazni put zgradi. Parking za vozila i prilazni put je izgrađen a trošak njihove izgradnje je ušao u cijenu m² stambenog prostora. Dakle, vlasnici stambenih jedinica su platili stan i izgradnju parkinga i prilaznog puta.

Zgrada je useljena 1976.g. i od tada stanari koriste parking i prilazni put. Parkiranje vozila smo regulisali saobraćajnim znakom, dopunskom tablom i parkirnim karticama vlasnika stanova. Želimo imati ista prava u gradu kao i ostali vlasnici stanova.

Lokalna uprava je presvukla habajućim slojem ulicu Reufa Huseinagića. Hvala im na tome! Time pokazuju da žele poboljšati uslove življenja.

Ističemo da se nećemo odreći stečenih prava i kupljene imovine. Ne želimo praviti probleme. Molimo i druge da ne vrše nasilje. Ostajemo otvoreni za razgovor o svim problemima ako ih ima.

Na kraju su navedena imana i potpisi davalaca izjave. 

Odgovor:

Općinski načelnik ovu inicijativu ozbiljno shvata i cijeni da je ista opravdana, djelimično ili u potpunosti, te će istu sa dužnom pažnjom razmotriti uz konsultacije sa nadležnom službom i operaterom (JP Parkinzi), te po potrebi izraditi i predložiti izmjene postojećih općinksih propisa razmatrajući potrebe građana, stanara predmetnih ulica. O realizaciji iste izvijestit  će se Općinsko vijeće.

Još članaka...

 1. Pitanja, prijedlozi i inicijative članova Općinskog vijeća Gradačac sa 8. radne sjednice Općinskog vijeća održane 12.10.2017. godine
 2. Pitanja, prijedlozi i inicijative članova Općinskog vijeća Gradačac sa 7. radne sjednice Općinskog vijeća održane 05.09.2017. godine
 3. Pitanja, prijedlozi i inicijative članova Općinskog vijeća Gradačac sa 5. radne sjednice Općinskog vijeća održane 04.05.2017. godine i nastavka sjednice održanog 15.06.2017. godine
 4. Pitanja, prijedlozi i inicijative članova Općinskog vijeća Gradačac sa 4. Radne sjednice Općinskog vijeća održane 30.03.2017.
 5. Pitanja, prijedlozi i inicijative članova Općinskog vijeća Gradačac sa 3. radne sjednice Općinskog vijeća održane 28.02.2017. godine
 6. Pitanja, prijedlozi i inicijative članova Općinskog vijeća Gradačac sa 2. radne sjednice Općinskog vijeća održane 02.02.2017. godine
 7. Pitanja, prijedlozi i inicijative članova Općinskog vijeća Gradačac sa 1. radne sjednice Općinskog vijeća održane 28.12.2016. godine
 8. Pitanja, prijedlozi i inicijative - 37. radna sjednica - 02.06.2016. godine
 9. Pitanja, prijedlozi i inicijative - 33. radna sjednica - 14.01. 2016. godine
 10. Pitanja, prijedlozi i inicijative - 32. radna sjednica - 23.12. 2015. godine
 11. Pitanja, prijedlozi i inicijative - 31. radna sjednica - 24.11. 2015. godine
 12. Pitanja, prijedlozi i inicijative - 28. radna sjednica - 30.07. 2015. godine
 13. Pitanja, prijedlozi i inicijative - 27. radna sjednica - 01.07. i 30.07. 2015. godine
 14. Pitanja, prijedlozi i inicijative - 26. radna sjednice - 28.05.2015. godine
 15. Pitanja, prijedlozi i inicijative - 25. radna sjednice - 30.04.2015. godine