A+ R A-

Posjeta međunarodnih organizacija za mlade Općini Gradačac

U zvaničnoj posjeti Općini Gradačac boravili su predstavnici omladinskih organizacija iz Njemačke gdje je održan radni sastanak. Na sastanku su prisustvovali  Općinski načelnik mr. Edis Dervišagić, službenica za mlade općine Gradačac Nermina Hadžimuhamedović, predstavnici omladinskih organizacija iz Gradačca, Gerd Scheuerpflug iz  omladinske organizacije Memos-a iz Berlina i predstavnik Ureda za mlade iz Nunberga gosp. Juregen Reuther.

Tema razgovora bila je trenutna situacija mladih u Bosni i Hercegovini  kao  i o budućoj saradnji na projektima koji će poboljšati  položaj  mladih s akcentom na područje općine Gradačac.  Općinski načelnik je predstavio trenutno stanje mladih u Gradačcu kao i podršku  koju Općina Gradačac pruža mladima. Gosti iz Njemačke su pohvalili podršku koju Općina pruža i izrazili interes za buduće projekte koje će se ogledati u razmjeni mladih kao i mogućnost podrške u drugim infrastrukturnim projektima za mlade.  

Prva planirana aktivnost jeste posjeta mladih gradu Nunbergu kao i pismo namjere koje će ozvaničiti saradnju između Gradačca i grada Nunberga.