A+ R A-

BUDŽET OPĆINE GRADAČAC ZA 2014-u GODINU

REBALANS BUDŽETA OPĆINE GRADAČAC ZA 2014-u GODINU ( 26.12.2014. godine )

--------------------------------------------------------------------

IZVJEŠAJ O IZVRŠENJU BUDŽETA 2014-a godina

--------------------------------------------------------------------------------------
IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU BUDŽETA JANUAR - SEPTEMBAR 2014

----------------------------------------------------------------------

IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU BUDŽETA JANUAR - JUNI 2014

--------------------------------------------------------------------------------------

Na osnovu  člana 32.Zakona o budžetima u Federaciji Bosne i Hercegovine («Službene novine FBiH» broj: 102/13 i 13/14) i na osnovu člana 24.stav 3. Statuta općine Gradačac («Službeni glasnik općine Gradačac» broj 4/08), Općinsko vijeće općine Gradačac, na sjednici održanoj  29.05.2014.godine, donosi

 

IZMJENE  I  DOPUNE  B U DŽ E TA OPĆINE  GRADAČAC  ZA  2014.GODINU

Cjelokupan dokument možete download-ovati u nastavku:

Rebalans budžeta - Maj 2014e

---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Na osnovu člana 19.Zakona o budžetima u Federaciji Bosne i Hercegovine («Službene novine FBiH» broj: 19/06,76/08 i 5/09) i na osnovu člana 24.stav 3. Statuta općine Gradačac («Službeni glasnik općine Gradačac» broj 4/08), Općinsko vijeće općine Gradačac, na sjednici održanoj 26.12.2013.godine, donosi
B U DŽ E T OPĆINE GRADAČAC ZA 2014.GODINU


Cjelokupan tekst dokumenta možete download - ovati u nastavku:

Downloadi
BUDZET_2014 BUDZET_2014
Bidžet općine Gradačac za 2014-u godinu.

ExcelBet este cea mai bună și singura modalitate de a paria pe sport. Este simplu, distractiv și foarte precis.