A+ R A-

Kako dnevni red redovnih sjednica općinskog vijeća sadrži tačku: "Pitanja, prijedlozi i inicijative članova Općinskog vijeća", to ćete se putem ove stranice moći upoznati kako sa pitanjima i inicijativama tako i sa odgovorima na njih, hronološki poredanim po sjednicama

Pitanja, prijedlozi i inicijative članova Općinskog vijeća Gradačac sa 3. radne sjednice Općinskog vijeća održane 28.02.2017. godine

Predsjednik Kluba vijećnika SDA Elvedin Hrnčić

Inicijativa upućena Službi za urbanizam, investicije i komunalne poslove: Zamoljan sam od mještana Mjesne zajednice Svirac da pokrenem inicjativu da se u ulici Sviračka kod džamije postavi svijetleća oznaka za pješački prelaz ili neki usporivač brzine a zbog bezbjednijeg prelaska pješaka na pomenutoj dionici. Na toj dionici se često dešavaju saobraćajne nezgode gdje u najvećj mjeri stradaju pješaci zbog prekoračenja brzine i nepažnje vozača.  

Pitanje za Općinskog načelnika: Od strane stanovnika Mjesne zajednice Svirac sam zamoljen da postavim pitanje Općinskom načelniku zašto nije realizovan projakat izgradnje vodovodne i kanalizacione mreže u ul. 16. Muslimanske partizanske brigade a sredstva građana za isti su uplaćena 18.03.2009. godine.

Pitanje za Općinskog načelnika i Stručnu službu Općinskog vijeća: Kada ću, kao vijećnik, dobiti odgovore na postavljena pitanja sa prve i druge sjednice ako je Poslovnikom definisano da se odgovori na pitanja dostavljaju u pisanoj formi do naredne sjednice.

   

Muhidin Mašić

Inicijativa: Predlažem da se Općina Gradačac aktivno uključi u obilježavanje 22. aprila Dana planete Zemlje, odnosno Dana zaštite životne okoline koji s eu svijetu službeno obilježava od 1990. godine. Ova inicijativa, prije svega podrazumijeva koordinaciju nadležnih organa Općine Gradačac sa udruženjim i navladinim organizacijama, mjesnim zajendicama, školskim ustanovama, privrednim subjektima, komunalnim predućem i naravno medijima s ciljam da se ovaj datum obilježi i nastavi obilježavati na adekvatan način a sve u cilju podizanja ekološke svijesti stanovništva naše općine, promovisanje čiste i zdrave čovjekove okoline a što bi naravno uticalo i na razvoj turizma na području naše općine.

Dan planete Zemlje u čitavom svijetu se obilježava 22. aprila. Tradicija obilježavanja ovog datuma potiče još od 1970.g. a od 1990.g. ovaj datum postao je Međunarodni dan planete Zemlje. Sami smo svjedoci da naša palneta Zemlja, tako i naša država Bosna i Hercegovina, pa i naš grad susreću se sa izraženim problemom zagađenja životne okoline. Cilj obilježavanja ovog dana je da se ukaže na ugroženost prirode i na čovjekov nemar prema prirodi koji prijeti životu na Zemlji. Stoga bismo mogli na ovaj dan, Dan planete Zemlje, početi da se prema prirodi i njenoj okolini odnosimo sa više odgovornosti i poštovanja, ali da tako nastavimo i u budućnosti. Smatram da bi svi zajedno uz malo više truda i uz minimalna finansijska sredstva mogli postići dobre rezultate na terenu. Uz kooordinaciju zakonodavne i izvršne vlasti i gore navedenih udruženja i organizacija da se na taj dan organizuje akcija čišćenja i prikupljanja smeća, kao i uklanjanje divljih deponija na području naše općine, naravno i svih mjesnih zajednica. Inicijativu pokrećem danas kako bi se blagovremeno mogli pripremiti za njenu realizaciju koja bi bila 22. aprila ove godine a povodom obilježavanja Dana planete Zemlje i zaštite životne okoline.        

 

Predsjednik Kluba vijećnika SBB-a Elvir Omerović

Pitanje upućeno Općinskom načelniku:

Kada mještani Mjesne zajednice Kerep mogu očekivati da imaju vodu u slavinama? Tiče se vodovoda Domažić. Kada to mogu orjentaciono očekivati da će se realizovati u mjesec, dva, tri, ovom dinamikom kako se realizuje?

Pitanje upućeno Sekretaru jedinstvenog organa uprave: Tražim da mi se dostavi Odluka, odnosno kopija Odluke, o novčanim naknadama predsjedavajućem, zamjenicima predsjedavajućeg i vijećnicima Općinskog vijeća.