A+ R A-

Pitanja, prijedlozi i inicijative članova Općinskog vijeća Gradačac sa 2. radne sjednice Općinskog vijeća održane 02.02.2017. godine

Predsjednik Kluba vijećnika SDA Elvedin Hrnčić

Pitanje za Općinskog načelnika, Službu za urbanizam, investicije i komunalne poslove i direktora JP Komunalac: Da li JP Komunalac ima podračun za izdvajanje sredstava od zadnjeg poskupljenja vode namijenjenih za južni vodovod i koliko para ima na tom računu što e bila i obaveza JP obzirom na Odluku Općinskog vijeća.

Pitanje za Općinskog načelnika i za Službu za privredu, budžet i finansije: Od vijećnika iz prošlog saziva Općinskog vijeća kojima je Općina Gradačac ostala dužna tri paušala i naknade za rad u komisijama Općinskog vijeća koje nisu uplaćene za godinu i po dana, da pita kada će biti uplaćeni ti paušali i naknade za rad u komisijama. Prilikom razmatranja zadnjeg Izvještaja o realizaciji Budžeta prikazano je da je Budžet u suficitu. Zašto ta i druga dugovanja nisu isplaćena ako se već prikazuje da je Budžet u suficitu.

Pitanje za Općinskog načelnika: Kada ću dobiti odgovore na postavljena pitanja na prvoj radnoj sjednici a načelnik je rekao da ću odgovore dobiti do ove sjednice u pismenoj formi.

   

Predsjednik Kluba vijećnika Hajrudin Mehanović

Inicijativa upućena Komisiji za priznanja i nazive: Da se u saradnji sa svim vijećima mjesnih zajednica pokrenu aktivnosti na određivanju imena ulica i dijelova naseljenih mjesta i numerisanje domaćinstava. Nepostojanje naziva ulica u adresama predstavlja veliki problem pri dostavi bilo kakve vrste pošte, posebno one službene koja ima određene rokove za reagovanje prema istima. BH pošta često mijenja uposlenike, neki od njih nisu s ovih prostora. To je problem i za Izbornu komisiju, provođenje izbora i td.

Inicijativa upućena Komisiji za priznanja i nazive: Svjesni činjenice da je nedavno preminuo naš ugledni sugrađanin akademik Mustafa Imamović, jedan od naših najvećih suvremenika, pokrećemo inicijativu da Komisija za priznanja i nazive pronađe jednu od gradskih ulica ili neku od ustanova na području Gradačca kojoj bi dodijelili ime ovog našeg uglednog sugrađanina. Profesor Mustafa Imamović je bio jedan od naših najznačajnijih suvremenika s kojim smo imali priliku da živimo i koji se nikad u javnim istupima nije odricao niti se stidio svog Gradačačkog porijekla i često je bio gost ovog grada.

 

Predsjednik Kluba vijećnika SBB-a Elvir Omerović

U ime Komisije za prostorno uređenje, stambeno-komunalnu politiku i ekologiju podnosim tri inicijative:

Komisija je održala sastanak 30.01.2017.g. i razmatrale određene tačke koje su bile tačke dnevnog reda Vijeća i pokrenula sljedeće inicijative:

  1. Pokrenuta je inicjative prema nadležnoj službi za izgradnju nadvožnjaka ispred Gimanazije i MSŠ. Prošle godine je završena i izgarđena ta saobraćajnica kružnog toka i prelaz od Autobuske stanice do srednjih škola je izuzetno opasan i rizičan i izgradnjom nadvožnjaka bi se mnogo uradilo na sigurnosti pješeka, odnosno učenika.
  2. Putni pravac Gradačac-Ormanica je proglašen magistralnom saobraćajnicom. Samim tim postoji potreba za alternativnim putevima. Poznato je da je do sada alternativni put kroz Pelagićevo. Komisije je pokrenula inicijativu prema Općinskoj službi za urbanizam, investicije i komunalne poslove da se pokrene inicjativa prema Direkciji za ceste kako bi se za alternativni pravac, zajedno sa općinom Srebrenik, pokušalo doći do rješenja da se alternativnim putem proglasi put Špionica-Novalići, tj. stari put. Naglašavam da se jedan dio puta proteže između dvije regonalne ceste Vučkovci-Gračanica i Kerep-Zelinja. Ta saobraćajnica je na jednom svom dijelu i asfaltirana. Koliko znam predviđena su i sredstva za izgradnju mosta u Srnicama Donjim. Smatram da bi se jednom dobrom inicijativom uspjela dobiti sredstva za ovaj put. Put ima ulaz na svakih par kilometara.
  3. Da se krene sa inicijativom prema višim nivoima vlasti za nastavak izgradnje rasvjete i trotoara uz magistralnu cestu prema releju. Smatram da je to ulica Josipa Šibera. Radi se o dijelu od Šehitluka do kraja naseljenog mjesta.