A+ R A-

Pitanja, prijedlozi i inicijative - 23. radna sjednice - 26.02.2015. godine

Pitanje, prijedlog, inicijativa:

Mnogi demobilisani borci namaju zdravstveno osiguranje a oboljeli su od različitih bolesti koje za posljedicu, nažalost, imaju smrtni ishod. Društvo je tu kategoriju građana zaboravilo, odnosno zapostavilo i slabo se brine za iste.

Zbog toga predlažem inicijativu da Upravni odbor JZU Dom zdravlja Gradačac sa direktorom na čelu svake godine organizuje besplatni preventivni ljekarski pregled za demobilisane borce.

 

Inicijator: Fahro Iskrić

 

Odgovor: ---

 

 

Pitanje, prijedlog, inicijativa:

 

Da se počne sanacija kategorisanih i nekategorisanih puteva sa nasipanjem rizle ili sanacija rupa koje su nastale usljed sniježnih padavina i kiša . U Škorićima prošle godine nije urađeno nasipanje sporednih puteva što ove godine zahtijeva veću količinu nasipnog materijala kao i sanaciju glavnog puta prije firme HP Fluid, što je sada nemoguće proći sa autom zbog velikih oštećenja.

Potrebno je uraditi sanaciju puta Ilovac koji počinje iz mjesta Kunići i izlazi kod Hadžimuhamedovića, što taj put koriste djeca što idu u osnovnu školu kao i mještani što bi mogli ići sa autom što bi skratili put do grada i izbjegli dnevne gužve u saobraćaju.

Inicijator: Nedžad Škorić

Odgovor: ---