A+ R A-

Pitanja, prijedlozi i inicijative - 27. radna sjednica - 01.07. i 30.07. 2015. godine

Pitanje, prijedlog, inicijativa:

Inicijativa upućena Općinskoj službi za urbanizam, investicije i komunalne poslove: Da se nastavi izgradnja pješačke staze od Lipovaca do autoelektričarske radnje „Elektro Mašić“ u ul. 6. Bataljona na Magistralnoj cesti M14 1 u dužini cca 400 m. Sredstva se mogu obezbijediti od Federalne Direkcije cesta koja su zanemarljiva u odnosu na sredstva koja su inevstirana u krivinu koja je već urađena. Zamolio je načelnika i pomoćnika načelnika resorne Službe da apliciraju ovim projektom prema Federalnoj Direkciji cesta a oni su spremni da u 2016.g. urade nastavak pješačke staze na navedenoj lokaciji.

Inicijator:Iskrić Fahro

Odgovor: ---

Pitanje, prijedlog, inicijativa:

Inicijativa upućena Općinskoj službi za urbanizam, investicije i komunalne poslove: Noću ulaskom u Gradačac iz pravca Modriče kao da se ulazi u neosvijetljeni tunel a radi se i o velikoj frekvenciji saobraćaja. Od 1992.-95.g. zvali smo je „Kapijom Bosne i Hercegovine“ a sada je „kapija u mraku“.Zato predlažem inicijativu da se Magistralnoj cesti M14 1 uradi ulična rasvjeta od ulaska u Gradačac sa modričke strane pored Zvijezdinog stadiona do Autobuske stanice. Zamolio je načelnika i resornog pomoćnika da se uradi projekat za kompletnu uličnu rasvjetu za nevedenu lokaciju a ujedno da se aplicira prema Federalnoj Direkciji cesta. Sredstva za uličnu rasvjeru su cca 30.000 i ona su zanemarljiva i ako se aplicira prema Direkciji cesta Federacije BiH radovi će bit završeni u 2016. g.

Inicijator:Iskrić Fahro

Odgovor: ---

Pitanje, prijedlog, inicijativa:

Pitanje upućeno Općinskoj službi za privredu, budžet i finansije:

Za koji mjesec je uplaćena zadnja tranša prema političkim subjektima i u kojem iznosu je uplaćeno po jednom vijećniku?

Inicijator: Pekarić Mirsad

Odgovor: ---