A+ R A-

Pitanja, prijedlozi i inicijative članova Općinskog vijeća Gradačac sa 4. Radne sjednice Općinskog vijeća održane 30.03.2017.

Pitanja, prijedlozi i inicijative sa 4. Radne sjednice Općinskog vijeća održane 30.03.2017.

 

Predsjednik Kluba vijećnika SDP-a Enir Šakić

Inicijativa upućena Službi za urbanizam, investicije i komunalne poslove: Inicijativa se odnosi na promjenu naziva trga Alije Izetbegovića u trg Husein-bega Gradaščevića. Također predlaže da se jednoj od glavnih ulica u Gradačcu dodijeli naziv po Aliji Izetbegoviću jer on to zaslužuje. Zamolio je da se ovo pitanje ne politizira i da se ne ide u tom pravcu da se govori da je Alija Izetbegović bio predsjednik SDA i td.

U obrazloženju inicijative je naveo da porodica Izetbegović 1868. godine dolazi iz Beograda u Šamac. Zatim iz Šamca 1928. godine putuje u Sarajevo. To je dakle porodica koja nije za Gradačac vezana direktno, nije tu imala prebivalište niti bilo kakav drugi trag. Napobitno je da Alija Izetbegović kao ličnost, prvi predsjednik nezavisne Bosne i Hercegovine zaslužuje da se uvažava. Ako je neko čitao njegova djela jasno je da je on doprinio afirmaciji muslimana u Bosni i Hercegovini. Njegova djela, od Islamske deklaracije, islam između istoka i zapada a pogotovo njegova sabrana djela, jasno govore o tome da je on imao jedan umjeren pristup u svojoj kompletnoj politici što ga čini još većom ličnošću.

Husein-beg Gradaščević je nakon što je Bosne izgubila autonomiju 1463. godine prva osoba koja je vratila autonomiju BiH 1831. godine. Dakle, poslije gotovo četiri stoljeća uspjeo je vratiti autonomiju BiH. Bio je na čelu pokreta u kome je oslobođena cijela BiH. To nije bio gradačački pokret, ili pokret gradačačke regije ili sjeveroistočne Bosne. To je bio pokret cijele BiH za nezavisnost i autonomiju. Husein-beg je bio sin Melek hanume i Osman kapetana u porodičnoj kući Gradaščevića gdje i danas živi Bego Gradaščević. S druge strane na ivici trga Alije Izetbegovića se nalazi džamija Husejnija i tu piše trg Alije Izetbegovića.

Kada bi bili isti od značaja za BiH Alija Izetbegović i Husein-beg Gradaščević ja bi se odlučio za Husein-bega Graščevića zato što je on iz Gradačca i njegovo porodično stablo se veže za Gradačac. Još jedan bitan epitet koji je Husein-beg Gradaščević ostavi Gradačcu a o tome se malo govori a to je njegov pristup prema drugim religijama i nacijama. Pored toga što je sagradio Husejniju 1826. godine i sahat kulu 1824. godine. Pored toga što je simbol Gradačca bijela kula gdje su Graščevići svojom graditeljskom aktivnošću doprinijeli njenom izgledu u kojem je danas.

 Husein kapetan Gradaščević je imao izuzetno dobre odnose sa pravoslavcima i katolicima tog vremena što govori o podršci tog stanovništva u vrijeme pokreta za autonomiju 1831. godine.  1823. godine je napravi katoličku školu u Tolisi, Crkvu u Dubravama i Garevcu. Sve nabrojano su elmenti da se trg koji se sada zove trg Alije izetbegovića da se sada zove trg Husein-bega Gradaščevića. Ako mi nećemo poštovati naše sugrađane onda ih neće poštovati ni drugi. Smatram da je sazrelo vrijeme, i političko i svako drugo, da se trg koji se sada renovira zove trg Husein-bega Gradaščevića.

  

Predsjednik Kluba vijećnika RDS-a Hajrudin Mehanović

Inicijativa upućena Općinskom načelniku: Na tragu onoga o čemu je prilikom Izvještaja o radu inspekcija govorio vijećnik Šaldić i onoga što je govoreno na prošloj sjednici Općinskog vijeća kada je bila u pitanju inicijativa vijećnika Muhidina Mašića vezano za akcije čišćenja koje su provođene na području naše općine u organizaciji uglavnom mjesnih zajednica koje su za svaku pohvalu. Nažalost, ubrzo poslije čišćenja se pokazalo da imamo puno sugrađana koji namaju razvijenu ekološku svijest niti društvenu odgovornost.

Stoga pokrećem inicijativu prema Općinskom načelniku, koju smatram lično opravdanom, da se ponovo vrati služba komunalnih redara. Smatram da smo jedna od rijetkih općina koja nama tu službu. Smatram da se ne može posao završiti usvajanjem odluke o komunalnom redu i drugih odluka koje tretiraju ovo pitanje i radom inspekcija. Ubijeđen sam da vraćanje komunalnih redara ima svoju ekonomsku opravdanost a kasnije će imati i dugoročne efekte u drugim kvalitetima života koji će se uspostaviti. Nedavno smo imali obilježavanje 1. marta Dana nezavisnosti. Da je neko samo prošetao užim dijelom grada mogao je sebi zaraditi platu samo na osnovu neistaknutih državnih obilježja i td. Po jednom projektu i Odluci Ministarstva za zaštitu okolkine TK jedno auto je dodijeljeno općini Gradačac i sredstva za jednu godinu za dva komunalna redara. Mi smo nakon toga izašli iz toga ali mislim da se moramo vratiti i ponovo uspostaviti jednu ovakvu službu. Malo prije se razmatrao izvještaj o stanju turizma. Nema turizma ako naša jezera budu zagađena, potoci, rijeke, izletišta i td. Nadam se da će načelnik imati razumijevanja da krene u tom pravcu.

 

Predsjednik Kluba vijećnika SEP-a Hikmet Huseinbašić

Inicijativa upućena Općinskoj službi za urbanizam, investicije i komunalne poslove: Zahtijevam od navedene Službe pa poduzme aktivnosti na sanaciji asfaltnog puta u Minici III – zaseok Kukuruzi. Radi se o dionici puta na samom početku prema Kukuruzima na ulazu na taj put iz Mahmut Mahale. Na samom putu je došlo do pucanja asfaltnog sloja u kocke veličine cigle. Usljed niskih temperatura taj dio puta se diže te asfaltne kocke ispadaju što prijeti oštećenju motornih vozila i povredama pješaka. Isto tako na toj dionici treba očistiti odvodne kanale koji su u jednom dijelu zatrpani odrornom velike količine zemlje.

Zbog važnosti ovog puta koji se koristi kao alternativni pravac prema Gradačcu molimo vas da se uradi sanacija spomenute dionice.

Inicijativa upućena Općinskoj službi za urbanizam, investicije i komunalne poslove:

Da se završi sanacija makadamske ceste Mionica III-Vučkovci pored parcela Kukuruzović Dede, Huseinbašić Sejfudina i Peštalić Hazima u dužini od 100 m.

 

 

 

Hasić Ismet

Inicijativa upućena predsjedavajućem općinskog vijeća: Da se političkim subjektima koji participiraju u Vijeću dostavlja po jedan primjerak materijala za sjednicu Općinskog vijeća, počevši od naredne sjednice radi normalnog rada klubova vijećnika.

 

Škorić Nedžad

Inicijativa upućena Općinskoj službi za urbanizam, investicije i komunalne poslove:

Ispred Vijeća Mjesne zajednice Škorići podnosim inicijativu da se na ulazu u Škoriće postavi znak „Škorići“. Pošto u Škorićima ima više privrednih subjekata gdje dolazi dosta ljudi iz drugih gradova i država i ne znaju gdje se nalaze Škorići.

Također iniciram postavljanje znaka koji će ograničavati kretanje vozila sa većom težinom u tonama.

Inicijativa upućena Komisiji za priznanja i nazive: Da se jedna ulica u gradu zove ulica komandanta Ivana Mijačevića.