A+ R A-

Kako dnevni red redovnih sjednica općinskog vijeća sadrži tačku: "Pitanja, prijedlozi i inicijative članova Općinskog vijeća", to ćete se putem ove stranice moći upoznati kako sa pitanjima i inicijativama tako i sa odgovorima na njih, hronološki poredanim po sjednicama

Pitanja, prijedlozi i inicijative - 37. radna sjednica - 02.06.2016. godine

Pitanje, prijedlog, inicijativa:

Pitanje upućeno Općinskom načelniku i Općinskoj službi za urbanizam, investicije i komunalne poslove: Zašto Općina Garadačac nije poslala aplikaciju za sredstva iz vodnih naknada TK za vodovode u Mionici I i Mionici III? Ta sredstva je Vlada TK odobrila a radi se o vodovodima u MZ Minica I, dakle u Krčevini i vodovodu u Mionici III odnosno Mahmut Mahali gdje je planirana izgradnja bazena. Zataražio je od Općinskog načelnika i nadležne službe da u što kraćem roku upute zahtjev za ta sredstva.

Pitanje upućeno sekretaru jedinstvanog organa uprave i Općinskom načelniku: Zašto sekretar Općinskog vijeća nije reagovao na Zaključak Merseda Šaldića, koji je izglasan prije par minuta, i koji nije u skladu sa zakonom a predsjedavajući ga je stavio na glasanje? Zatražio je da se ovaj Zaključak stavi van snage i podsjetio da je to Općinski načelnik dužan uraditi i tražiti da se postupi u skladu sa zakonom.   

Inicijator: Elvedin Hrnčić

Odgovor: ---

Pitanje, prijedlog, inicijativa:

Pitanje upućeno Općinskom načelniku i nadležnim službama: Šta se dešava sa Skenderijom i sportskom dvoranom sa pratećim sadržajima u općini Gradačac?

Pitanje upućeno Općinskom načelniku: Čija je manifestacija „Sajam šljive“, ko ga organizuje i kada će biti i hoće li biti organizovan?

Inicijator: Enir Šakić

Odgovor: ---

Pitanje, prijedlog, inicijativa:

Inicijativa upućena Općinskoj službi za urbanizam, investicije i komunalne poslove: Na raskrsnici koja spaja dvije ulice: Sarajevsku i ulicu VI bataljona na magistralnoj cesti M 14.1, odnosno regionalnoj cesti R 465, na trotoaru se nalazi stub koji je korišten za semafor. Semafor više nije u funkciji, stoga predlažem inicijativu da se stub izmjesti iz razloga što pješaci zaobilazeći taj stub silaze sa trotoara na kolovoz ugrožavajući svoje živote i živote drugih učesnika u saobraćaju.   

Inicijator: Fahro Iskrić

Odgovor: ---