A+ R A-

Prva isporuka opreme za prečistač otpadnih voda u Gradačcu

U okviru realizacije projekta rekonstrukcije prečistača otpadnih voda u Gradačcu a u skladu sa potpisanim memorandumom o razumjevanju između vlade Republike Češke i Općine Gradačac, danas je stigla oprema iz Republike Češke u iznosu od 350.000 Eura. U narednoj sedmici se očekuje i drugi dio donirane opreme a ukupna donacija iznosi oko milion Eura.

Radi se o projektu koji se realizuje u okviru saradnje Bosne i Hercegovine i Češke Republike, u sklopu rješavanja najznačajnijeg projekta za općinu Gradačac vodosnabdijevanja i odvodnje otpadnih voda. Ovaj projekat vrijednosti cca 9 miliona Eura finansira se iz kredite Evropske banke za razvoj u visini 6 miliona Eura i grant sredstvima Švedske Vlade putem razvojne agencije SIDA 2 miliona za proširenje sekundarne vodovodne mreže i povezivanja kanalizacione mreže i 1 milion Eura Vlade Republike Češke putem Češke razvojne agencije.