A+ R A-

Održana sjednica Privrednog savjeta

Danas je održana redovna sejednica Privrednog savjeta Općine Gradačac. Na sastanku su prisustvovali predstavnici Udruženja obrtnika , Udruženja privrednika i  Općine Gradačac . Na sjednici su razmatrane Informacije o donošenju Planova kapitalnih investicija kao i Investiciona ulaganja u Industrijsku zonu II Općine Gradačac.

Plan kapitalnih investicija koji je sačinjen na inicijativu ovog Savjeta usvojen je na sjednici Općinskog vijeća općine Gradačac 29.02.2016. Ovaj plan predstavlja osnovu za ulaganje i razvoj Općine Gradačac za period 2016-18. Plan je značajan i za provođenje postupka certifikacije BFC-a općine Gradačac s kojim bi se poboljšalo poslovno okruženje.

Pored navedenih pitanja, Privredni savjet je upoznat sa realizacijom projekta Vodosnadbijevanja južnog dijela općine Gradačac, gdje je data puna podrška  u pregovorima sa EBERD-om i drugim nadležnim organima. Također je zaključeno da treba podržati nastavak  aktivnosti na poboljšanju infrastrukture u Industrijskoj zoni II kao i usklađivanje prostorno-planske dokumentacije za određene dijelove općine obzirom da ima zainteresovanih privrednika za investiranje.

Napominjemo da je uloga Privrednog savjeta da predlaže Općinskom načelniku i službama svoje savjete i ideje za poboljšanje uslova razvoja privrede, veće zapošljavanje i drugih aktivnosti za poboljšanje uslova življenja na području općine Gradačac.