A+ R A-

Vodosnabdijevanje područja naseljenog mjesta Mionica

Naseljeno mjesto Mionica na kojem djeluju mjesne zajednice Mionica 1, Mionica Centar i Mionica 2, ima izgrađen jedinstven sistem vodosnabdijevanja, koji djeluje i na dijelovima MZ Bagdale i Tramošnica.

Izvorište i mreža zadovoljavaju potrebe građana i pravnih subjekata, ali se problemi javljaju djelovanjem dva preduzeća i to «Vrelo» i «Vodokom» doo.

Nemogućnošću dogovora predstavnika ovih mjesnih zajednica o funkcionisanju jednog operatera javljaju se problemi u održavanju mreže, plaćanja obaveza, što ima za posljedice da korisnici u pojedinom periodu imaju problema sa snabdijevanjem vodom.

Općina Gradačac u posljednjem periodu inicirala je rješavanje ovog pitanja na zadovoljstvo građana cijelog područja.

Jedino moguće rješenje je djelovanje jednog pravnog subjekta –operatera.

Sa ovim rješenjem se slažu i predstavnici mjesnih zajednica, osnivača ova dva pravna subjekta.

Općina Gradačac je na osnovu rasprava sačinjavala sporazume o rješavanju ovog pitanja, da bi se utvrdilo rješenje koje se bazira na sljedećim osnovama:

1. Formiranje novog pravnog subjekta doregistracijom preduzeća «Vrelo» koje bi obavljalo djelatnost operatera za snabdijevanje vodom i bilo bi u vlasništvu sa 1/3 svake mjesne zajednice.

2. U novom preduzeću u upravljačkim strukturama i uposlenicima bila bi ravnomjerno zastupljenost ove tri mjesne zajednice i odluke o važnim pitanjima donosile bi se posebnom većinom.

3.   Imovina koja po prirodi stvari i u skladu sa Zakonom predstavlja javno dobro i dobro u općoj upotrebi, proglasilo bi se takovom i dalo na korištenje i upravljanje novoformiranom subjektu.

4.  Za dosadašnji rad postojećih preduzeća izvršila bi se revizija rada i poslovanja uz pokretanje odgovornosti za eventualno utvrđene nepravilnosti.

5. Općina Gradačac, kao izraz dobre namjere i brige za građane, financijski bi djelovala i obezbijedila sredstva iz budžeta općine za pokriće obaveza prema elektrodistribuciji.

6.   Druga pitanja o rješavanju ovog pitanja.

Većina učesnika radnih sastanaka i građana većih potrošača prihvata takvo Rješenje.

Pored nastojanja općinskih organa u posredovanju za rješavanje ovog pitanja, nije postignuta salasnost da se pristupi potpisivanju sporazuma i djelovanja jedinstvenog preduzeća.

Iz ovih razloga daje se ovo obavještenje i tekst sporazuma koji je predmet rješavanja ovog pitanja, a organi općine će iznalaziti i iznaći rješenje administrativnim putem ukoliko nema dogovora od nadležnih u ovim mjesnim zajednicama.

PRILOG:

Tekst sporazuma