A+ R A-

Sanacija deponije „ Višnjik“

Ovih dana nastavljeni su radovi na sanaciji deponije „ Višnjik“. Trenutno se radi na uređenju zemljišta za postavljanje objekta za sortiranje postojeće deponije komunalnog otpada sa pratećim objektima i opremom prilagođeni sanitarnom konceptu odlaganja do njenog konačnog zatvaranja.

Izvođač radova na pripremi zemljišta (izrada nasipa manipulativnog prostora i nasipa ispod podne ploče prve faze hale ) je Arapovac putevi d.o.o. Čelić u vrijednosti cca. 78.000 KM. Po završetku ovih radova pristupit će se izgradnji objekta ( hala ) za koje je izabran izvođač radova Džena d.o.o. a procjenjena vrijednost je 180.000 KM. Ukoliko vremenski uslovi budu povoljni očekuje se početak radova na izgradnji dijela hale tokom mjeseca aprila.