A+ R A-

Završetak dopunskih hidrogeoloških istraživanja na izvorištu Domažić

Jedan od uslova za nastavak projekta  „ Vodosnadbijevanja južnog dijela općine Gradačac “,  jeste i dopunsko hidrogeološko istraživanje na izvorištu  Domažić. Istraživanje je započeto u novembru 2015. izborom izvođača d.o.o. „ IPIN „ Bijeljina. Ugovor je vrijedan 299.520 KM.  Dopunskim istraživanjem utvrđena je izdašnost izvorišta Domažić. U okviru radova urađena su testna crpljenja i napravljeno je  nekoliko istražnih bušotina. Prema preliminarnim rezultatima količina vode je u zadovoljavajuća  što će biti prezentirano kroz Elaborat o izdašnosti izvorišta koje će potvditi Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije.

Završetku radova prisustvovao je i Općinski načelnik mr. sci. Edis Dervišagić sa saradnicima.Izrazio je zadovoljstvo i radost rezultatima istražnih radova kao i odao zahvalnost izvođaču radova i drugim učesnicima u ovom projektu.

 Napominjemo da je ovaj projekat finansira se iz kreditnih sredstava EBRD-a u vrijednosti od 6 miliona Eura o čemu je već zaključen ugovor između BiH i ove institucije.

Pogledajte video: