A+ R A-

Nastavak obnove i sanacije posljedica od prirodne nesreće

Danas je općinu Gradačac posjetio direktor Federalnog fonda za pomoć nastradlim područjima od prirodne nesreće na teritoriji FBiH Jasmin Jaganjac.

Na radnom sastanku kod Općinskog načelnika mr.sci Edisa Dervišagića, analizirane su dosadašnje aktivnosti na saniranju posljedica poplava i klizišta koje su nastale u Gradačcu u maju, junu i avgustu 2014. godine.

Općinski načelnik upoznao je direktora o aktivnostima na općini Gradačac i realizaciji sredstava pomoći od Federalnog fonda, realizirana su sredstva i potpisani tripartitini Ugovori za pomoć malim poduzetnicima, proveden javni poziv i potpisani tripartitni ugovori za sanaciju kuća i dodjela zemljišta za totalno uništene stambene objekte. U toku su drugi javni pozivi za ove namjene.

Takođe, u obnovi mostova, sanaciji klizišta, riječnih tokova putne i druge infrastrukture, završeni su odgovarajući projekti.

Općinski načelnik istakao je probleme u sanaciji klizišta koja ugrožavaju stambene i druge objekte, kao i potreba rekonstrukcije mostova u Kerepu i Srnicama Donjim.

Direktor Fonda informisao je Općinskog načelnika sa saradnicima, o nadležnostima Fonda i mogućnostima ulaganja sredstava sa kojima isti raspolaže, kao i aktivnosti na pronalaženju donatora za implementaciju pojedinih projekata, a prevashodno izgradnje kuća za porodice koje su pretrpjele totalnu štetu, te da je organizacija UNDP-a izrazila mogućnost i spremnost za angažman i na području općine Gradačac izgradnjom 15 tipskih objekata.

Općina Gradačac će projekte za sanaciju pojedinih klizišta i drugih objekata dostaviti Fondu na razmatranje i očekuje se odobravanje dijela sredstava, posebno za klizišta u Mionici III.

Ovom prilikom Općinski načelnik mr. sci Edis Dervišagić uputio je i čestitku gospodinu Jaganjcu na izbor za direktora ovog Fonda i izrazio nadu na uspješnoj sanaciji šteta od vremenske nepogode i pomoći prevashodno oštećenim  građanima.