A+ R A-

Dodijeljene stipendije za studente i srednjoškolce sa područja općine Gradačac

Nakon provedene konkursne procedure propisane Odlukom o općim uslovima, postupku i kriterijima za ostvarivanje prava na stipendiju Općine Gradačac danas, Općinski načelnik mr. sci. Edis Dervišagić  je potpisao ugovor sa 105 studenta i sa 13 srednjoškolaca o njihovom stipendiranju u 2016. godini. Ukupan iznos za isplatu stipendija je  89.200 KM. Općinski načelnik obratio se prisutnim stipendistima i čestitao im na ispunjenju kriterija potrebnih za ostvarivanje prava na općinsku stipendiju i zaželio im puno sreće i uspjeha u narednom periodu.

Općina Gradačac je za protekle tri godine izdvojila 353. 000 KM za stipendiranje 407 studenata. Važno je napomenuti da je isplata stipendija redovna i da će se praksa stipendiranja studenata u Općini Gradačac nastaviti i u narednom periodu prateći trendove tržišta rada na području općine Gradačac.