A+ R A-

Proljetno čišćenje užeg dijela grada

Zahvaljujući lijepom i ugodnom vremenu ovih dana nastavljeni su radovi na čišćenju i uklanjanju divljih deponija na području užeg dijela grada.  Divlja odlagališta koja prvobitno imaju vizuelan loš efekat mogu na više načina ugroziti zdravlje ljudi ili okolnog stanovništva, kao i zagađenje vazduha, vode i zemljišta.

Upućujemo apel građanima da se ubuduće savjesnije odnose prema prirodi i okolišu, te da otpad odlažu u skladu s propisima.

Osim uklanjanja divljih deponija počelo je i čišćenje naselja Duren koje se nalazi u MZ Vida II. Ovom prilikom uklonjeni su ostaci srušenih kućica i ostali otpad koji se nalazio na licu mjesta.