A+ R A-

Kako dnevni red redovnih sjednica općinskog vijeća sadrži tačku: "Pitanja, prijedlozi i inicijative članova Općinskog vijeća", to ćete se putem ove stranice moći upoznati kako sa pitanjima i inicijativama tako i sa odgovorima na njih, hronološki poredanim po sjednicama

Pitanja, prijedlozi i inicijative članova Općinskog vijeća Gradačac sa 14. radne sjednice Općinskog vijeća održane 15.05.2018. godine

Predsjedavajući Općinskog vijeća Enir Šakić

Inicijativa: Udruženje građana „Sehara“ podnosi inicijativu da se objekti iz odbrambeno-oslobodilačkog rata 1992-1995. godina obilježe pločama kako bi se znalo gdje je bila Ratna bolnica, komanda bataljona i td. U potpisu inicijative je predsjednik Udruženja „Sehara“ Rajmon Imširović.

Odgovor:

Cijenim da je Vaša inicijativa opravdana i ovo pitanje će se rješavati kroz osnovanje Turističke zajednice Općine Gradačac. Napominjem da je Općinsko vijeće prošle godinu donijelo Odluku o osnivanju Turističke zajednica Općine Gradačac i trenutno se u postupku dobivanja saglasnosti od Ministarstva saobraćaja, trgovine i turizma TK-a za otvaranje Turističkog ureda u Gradačacu.U okviru ovog Ureda i u saradnji sa boračkim udruženjima pristupit će se izrad i i postavljanju natpisa na predmetnim objektima.

 

Zamjenik predsjedavajućeg Općinskog vijeća Marijan Šimić

Inicijativa: Da Općinsko vijeće uputi inicijativu nadležnom Ministarstvu ili Službi za postavljanje stacioniranog radara na putu magistralnom putu Tuzla – Orašje, u Donji Hrgovima na dionici od pečenjare „Lipa“ do Vokera d.o.o. To je dionica sa najviše prometnih nezgoda i sa najviše tragičnih posljedica. Sugerisao je da se uradi objektivna procjena koje su dionice i na drugim putevima sa najvećim brojem udesa, da li je to na putu Gradačac – Pelagićevo ili Ormanica – Gradačac. Naveo je da ima informaciju da su naručeni ti stacionirani radari.

 

Predsjednik Kluba vijećnika RDS-a Hajrudin Mehanović

Inicijativa: Obzirom da je usporena dinamika u radu Općinskog vijeća podnio je inicijativu prema predsjedavajućem i zamjenicima predsjedavajućeg da se izvrši analiza Programa rada Općinskog vijeća i da se sve tačke koje su planirane a nisu obrađene do sada, stave na prvu narednu sjednicu Općinskog vijeća.

Odgovor:

Programom rada Općinskog vijeća za tekuću godinu predviđano je održavanje redovnih sjednica svakog mjeseca u godini, izuzev mjeseca avgusta kada nije planirana sjednica Vijeća zbog godišnjih odmora. Činjenica je da su sjednice Vijećaod početka tekuće godinie održavane uglavnom početkom mjeseca a sadržavale su tačke koje su predviđene za protekli mjesec tako da se može konstatovati da su one održavaju sa zakašnjenjem od nekoliko dana. Što se tiče tačaka previđenih Programom rada Općinskog vijeća za 2018. godinu , do sada su obrađene sve tačke izuzev prijedloga Odluke o organizaciji i djelokrugu Općinskog organa uprave i drugih tijela općinske uprave i samouprave Općine Gradačac. 

Još članaka...

 1. Pitanja, prijedlozi i inicijative članova Općinskog vijeća Gradačac sa 13. radne sjednice Općinskog vijeća održane 05.04.2018. godine
 2. Pitanja, prijedlozi i inicijative članova Općinskog vijeća Gradačac sa 12. radne sjednice Općinskog vijeća održane 14.03.2018. godine
 3. Pitanja, prijedlozi i inicijative članova Općinskog vijeća Gradačac sa 11. radne sjednice Općinskog vijeća održane 01.02.2018. godine
 4. Pitanja, prijedlozi i inicijative članova Općinskog vijeća Gradačac sa 9. radne sjednice Općinskog vijeća održane 23.11.2017. godine
 5. Pitanja, prijedlozi i inicijative članova Općinskog vijeća Gradačac sa 8. radne sjednice Općinskog vijeća održane 12.10.2017. godine
 6. Pitanja, prijedlozi i inicijative članova Općinskog vijeća Gradačac sa 7. radne sjednice Općinskog vijeća održane 05.09.2017. godine
 7. Pitanja, prijedlozi i inicijative članova Općinskog vijeća Gradačac sa 5. radne sjednice Općinskog vijeća održane 04.05.2017. godine i nastavka sjednice održanog 15.06.2017. godine
 8. Pitanja, prijedlozi i inicijative članova Općinskog vijeća Gradačac sa 4. Radne sjednice Općinskog vijeća održane 30.03.2017.
 9. Pitanja, prijedlozi i inicijative članova Općinskog vijeća Gradačac sa 3. radne sjednice Općinskog vijeća održane 28.02.2017. godine
 10. Pitanja, prijedlozi i inicijative članova Općinskog vijeća Gradačac sa 2. radne sjednice Općinskog vijeća održane 02.02.2017. godine
 11. Pitanja, prijedlozi i inicijative članova Općinskog vijeća Gradačac sa 1. radne sjednice Općinskog vijeća održane 28.12.2016. godine
 12. Pitanja, prijedlozi i inicijative - 37. radna sjednica - 02.06.2016. godine
 13. Pitanja, prijedlozi i inicijative - 33. radna sjednica - 14.01. 2016. godine
 14. Pitanja, prijedlozi i inicijative - 32. radna sjednica - 23.12. 2015. godine
 15. Pitanja, prijedlozi i inicijative - 31. radna sjednica - 24.11. 2015. godine