A+ R A-

P O Z I V na javno otvaranje prispjele dokumentacije

P O Z I V

na javno otvaranje prispjele dokumentacije prijevoznika koji su se prijavili na usklađivanje i registraciju redova vožnje za linijski prijevoz putnika na području općine Gradačac,  za period od 2016. do 2019.godine

 Na osnovu člana 15. Pravilnika o načinu, kriterijima i postupku usklađivanja, ovjeri i registraciji redova vožnje, te sadržaju i načinu vođenja registra („Službene novine FBiH br: 79/13, 91/14 i 98/14), Komisija za usklađivanje redova vožnje, poziva na javno otvaranje prispjele dokumentacije, predstavnike prijevoznika koji su se prijavili na usklađivanje i registraciju redova vožnje za linijski prijevoz putnika na području općine Gradačac za period od 2016. do 2019.godine a koje će se održati u četvrtak 18.02.2016.godine u 10,00 h, u sali za sastanke općine Gradačac.

            Zainteresovani prijevoznici telefonski obaviješteni dana: 10.02.2016.godine

            Ovaj poziv se objavljuje na web stranici općine Gradačac. 

           

                                                                                                  

                                                                                                                          KOMISIJA