A+ R A-

Članci

-Privredni savjet-

Privredni savjet je stalno tijelo imenovano od strane općinskog načelnika koje ima savjetodavnu funkciju radi jačanja privredno - javnog dijaloga. Ovo tijelo daje prijedloge i inicijative za poboljšanje privredne konkurentnosti, prati sva pitanja vezana za privredu, te na osnovu toga donosi odluke koje će unaprijediti privredni razvoj i poboljšati domaća i strana ulaganja.

Odluke, poslovnik, članovi te zapisnici sastanaka privrednog savjeta općine Gradačac :

Općinska odluka o javno privatnom dijalogu

Odluka o imenovanju privrednog savjeta

Spisak članova privrednog savjeta

Poslovnik o radu privrednog savjeta

Zapisnik sa prve konstituirajuće sjednice privrednog savjeta

Izvještaj o održavanju sjednice

Zapisnik sa druge sjednice privrednog savjeta

Izvještaj o održavanju sjednice privrednog savjeta

Zapisnik sa treće sjednice privrednog savjeta