A+ R A-

GRADSKA SLUŽBA ZA PRIVREDU, BUDŽET I FINANSIJE

Gradska služba za privredu, budžet i finansije obavlja poslove iz člana 6.4. Odluke o organizaciji i djelokrugu općinskih organa uprave i drugih tijela  općinske uprave i samouprave  Grada Gradačac.

Službom rukovodi:

Pomoćnik gradonačelnika:
Vuković Senad
Telefon: 035 369 750, lok. 203
Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Služba se sastoji iz:
Odsjeka za budžet i finansije:
Šef Odsjeka: Iskrić Samir
Telefon: 035 369 750, lok. 116                                                                                                                                                Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

ODSJEK ZA BUDŽET I FINANSIJE

Odsjek za budžet i finansije obavlja poslove:

1) izrade i izvršenja budžeta Grada;

2) izrade periodičnih i godišnjih izvještaja;

3) realizacije ostvarivanja prihoda, posebno vlastitih prihoda Grada;

4) koordinacije sa budžetskim korisnicima i praćenja utroška javnih sredstava;

5) vodenja budžetskog knjigovodstva;

6) računovodstvene poslove, poslove propisa blagajne i materijalnog knjigovodstva,

7) trezorskog poslovanja;

8) druge poslove za budžetsko, finansijsko i materijalno poslovanje Grada.

 

ODSJEK ZA PRIVREDU

Šef Odsjeka: Delić Enes                                                                                                                                                                                                                    Telefon: 035 369 750, lok. 208                                                                                                                                                                                          Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Odsjek za privredu obavlja sljedeće poslove:

1)      neposredno rukovodi Odsjekom i s tim u vezi neposredno planira, organizuje, objedinjava i usmjerava rad u Odsjeku;

2)      raspoređuje poslove na uposlenike, te je odgovoran za korištenje finansijskih, materijalnih i ljudskih potencijala dodijeljenih Odsjeku;

3)      daje uputstva i pruža neposrednu stručnu pomoć izvršiocima;

4)      osigurava blagovremeno, zakonito i pravilno vršenje svih poslova iz nadležnosti Odsjeka;

5)      vrši najsloženije poslove iz nadležnosti Odsjeka;

6)      redovno usmeno i periodično pismeno izvještava pomoćnika Općinskog načelnika o stanju i problemima u vršenju poslova Odsjeka;

7)      učestvuje u izradi nacrta i prijedloga normativnih akata, te izvještaja, analiza i drugih materijala iz nadležnosti Odsjeka;

8)      učestvuje u izradi Strategije razvoja općine;

9)      učestvuje u pripremi plana javnih nabavki za tekuću godinu na osnovu podataka prikupljenih  od nadležnih službi;

10)  sarađuje sa obrazovnim institucijama, tijelima kantona i federacije i zavodima za razvoj privrede;

11)  praćenje kontrole rada i unapređenja postupaka u cilju stvaranja povoljnog okruženja za razvoj privrede i lokalne samouprave po certificiranim standardima ( BFC, ISO i drugi standardi);

12)  koordinacija aktivnosti na sprovođenju i unapređenju dostignutih standarda u skladu sa savremenim tokovima u ovim oblastima;

13)   obavlja i druge poslove  iz nadležnosti Odsjeka, kao i poslove koje mu povjeri Gradonačelnik i Pomoćnik Gradonačelnika.