A+ R A-

Članci

- Promocija ulaganja i promotivni materijali -

Promotivni materijali i promocija ulaganja kao vrlo važan segment promocije investicionih potencijala i prednosti u laganja u općinu Gradačac osigurava sistematski pristup promociji općine prema domaćim i stranim investitorima, privrednim komorama u zemlji i inostranstvu, dijaspori i predstavnicima medija.

Protovini letci i vodiči u elektronskom obliku :

Promotivni komunikacijski plan općine Gradačac

Investicijski potencijali općine Gradačac

Investicijski vodič općine Gradačac

Gradačac grad industrije - prezentacija

Letak_industrijske_zone_u_Gradačcu

Letak_investirajte u Gradačac

Letak_investirajte u poljoprivredu Gradačca

Afiša turizam i privreda Gradačca