A+ R A-

Članci

-Odsjeka za upravljanje razvojem i EE-

Odsjek za upravljanje razvojem i energetsku efikasnost predstavlja važnu kariku lokalne samouprave za sprovođenje svih infrastrukturnih projekata na teritoriji općine kao i za poslove iz oblasti investiciono-razvojnog planiranja koja su u nadležnosti Općine

Odsjek takođe ima ulogu jedinice za upravljanje razvojem (JURA), odnosno ima centralnu ulogu u planiranju, implementaciji, praćenju i vrednovanju strategije razvoja, obezbjeđuje vertikalnu i horizontalnu koordinaciju i komunikaciju sa svim bitnim akterima u procesu, kako u okviru općinske uprave, tako i na nivou cijele zajednice i šire, sa višim nivoima vlasti.

Dokumenti koji Vam približavaju značaj i rad odsjeka za upravljanje razvojem i EE :

Izvod iz pravilnika o sistematizaciji

Prezentacija o radu odsjeka za upravljanje razvojem i energetsku efikasnosti

Plan rada odsjeka za upravljanje razvojem i energetsku efikasnost za 2015u godinu

Izvještaj o radu odsjeka za upravljanje razvojem i energetsku efikasnost za 2015u godinu

Plan rada odsjeka za upravljanje razvojem i energetsku efikasnost za 2016u godinu