A+ R A-

Primopredaja deminiranog prostora u MZ Novalići

Dana 12.11.2019.godine izvršena je primopredaja deminiranog terena na području Novalića  i to zadatka označenog kao “Novalići- Uvale”, ID broj: 14203, ukupne površine 12.880  m2Prilikom deminiranja pronađeno je ukupno 8 komada NUS-a i to: haubička granata 105 mm-1 kom., tromblonska trenutna mina- 2 komada, tromblonska kumulativna mina – 1 komad, MB granata 60 mm – 3 komada i RPG granata – 1 komad.

Radove na deminiranju ovog zadatka obavili su demineri Deminerskog bataljona OS BiH a primopredaji su osim predstavnika OSBiH prisustvovali i predstavnik BHMAC-a i Službe  civilne zaštite Grada Gradačac.

Odmah nakon primopredaje demineri OS BiH nastavili su radove na deminiranju zadatka Vučkovci, Gradačac, ID broj 14159, ukupne površine 16.523  m2.  Ovaj zadatak je otvoren u maju ove godine.