A+ R A-

Vlada FBiH podržala Projekat vodosnabdijevanja Gradačca

U okviru postupka realizacije Projekta za vodosnabdijevanja općine Gradačac sa izvorišta «Domažić». Vlada Federacije Bosne i Hercegovine na sjednici od 06.11.2014. godine podržala je realizaciju ovog projekta na način da se sredstva u iznosu od 6 miliona Eura obezbijedila putem Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD).

Po osnovu ove Odluke, postupak za zaključenje ugovora o realizaciji projekta je u završnoj fazi.

U pregovorima sa EBRD-om održanim tokom ove sedmice, postignuti su i povoljni uslovi što se tiče buduće cijene vode.

Uz grant sredstva koja će pratiti realizaciju ovog projekta izvršit će se rekonstrukcija postojeće sekundarne mreže i kanalizacionog sistema.