A+ R A-

Evaluacija aktivnosti za Certifikat BFC SEE

Danas su Općinu Gradačac posjetili predstavnici Regionalne razvojne agencije REZ. Cilj posjete jeste evaluacija dosadašnjih aktivnosti u Općini Gradačac za  dobijanje cerifikata BFC SEE. Certifikat BFC je namijenjen općinama i gradovima koji imaju odgovarajuće kapacitete i strateški su opredijeljeni da unaprijede poslovni ambijent, privuku investicije i podstaknu razvoj lokalne ekonomije.

Prilikom ovog sastanka konstatovano je da Općina Gradačac radi na izvršavanju zahtjeva za dobijanje ovog certifikata. S tim u vezi prije nekoliko dana otvoren je poseban šalter za pružanje savjetodavne pomoći, prijem zahtjeva i ovjeru dokumenata samo za privredne subjekte. Pored postojećih procedura koje se ažuriraju, aktivnosti su usmjerene na donošenje novih a sve u cilju stvaranja povoljnog ambijenta za razvoj privrede i pružanje kvalitetnih usluga privrednicima. Razmatraju se mogućnosti davanju olakšica ulagačima u nadležnosti Općine a u skldu sa propisima viših organa.

Očekuje se da će Općina Gradačac do 15. aprila ispuniti najveći dio obaveza iz kriterija za certificiranje koje će se poslije nadograđivati i razvijati u skladu s potrebama. Općine i gradovi koji se uključe u program dobijaju regionalni rang konkurentnosti prema ocjeni kvaliteta usluga koje pružaju investitorima i privrednicima, konkretne smjernice za unapređenje poslovanja, kao i priliku da učestvuju u regionalnoj razmjeni najboljih praksi. Certificirane općine se pozicioniraju kao najnaprednije u regionu i kvalifikuju se za podršku nacionalnih i međunarodnih institucija i donatora, uz aktivnu promociju na regionalnom i međunarodnom nivou.

Napominjemo da je do sada 5 općina u BiH dobilo ovaj certifikat a u postupku je još 7 općina među kojima je i Općina Gradačac. Na putu do BFC certifikata općine trebaju ispuniti 12 kriterija i više od 80 pot-kriterija koji podrazumijevaju unapređenje procedura, jačanje transparentnosti, smanjivanje birokratije i pribavljanje svih dokumenata i podataka neophodnih privrednicima i potencijalnim ulagačima u planiranju poslovanja i donošenju investicionih odluka. Proces evaluacije općine ili grada traje oko godinu dana i predviđeno je recertificiranje svako 2 godine.