A+ R A-

Analiza rada Centra za aktivno starenje

Konsultanti Švicarskog Crvenog križa  u cilju realizacije studije provođenja projekta  „ Aktivnog starenja“  posjetili su  Općinu Gradačac i Centar za aktivno starenje. U komparativnoj studiji  koja  će se  nakon posjete sačiniti  biće  analiziran  rad centara za aktivno starenje u Bjelorusiji, Bugarskoj i Bosni i Hercegovini.

U razgovoru sa Općinskim načelnikom, mr.sc. Edisom Dervišagićem, konsultant ŠCK, gosp. Andrew Humphreys,   se interesirao  kako su centri prihvaćeni u lokalnoj zajednici i postoji li   interes lokalne zejdnice za podržavanjem  rada ovih centara.

Cilj  studije jeste da se otkriju  specifičnosti u  svakoj od tri zemlje u kojoj se projekat realizuje i  uoče  glavne tačke  na koje treba da se obrati pažnja u kreiranju  projekata za osobe treće životne dobi.

Zapažanja  gosp. Humphreysa nakon evaluacije su da kod grupa  postoji puno dobrih ideja, energije i incijative, a da je saradnja i podrška lokalne zajednice takođe zadovoljavajuća.

Sva zapažanja iz posjeta centrima na području Tuzlanskog kantona biće uključena u studiju provođenja projekta,  s konačnim ciljem da se  rad  što više prilagodi  korisnicima, lokalnoj zajednici i da se kroz formiranje mreže centara  radi na njihovom jačanju i održanju.