A+ R A-

Općinska služba za geodetske i imovinsko-pravne poslove - stavljanje na uvid na crta odluke

 

U vremenu od 28.04.2016.god. do 30.05.2016.god. stavlja se na javni uvid nacrt Odluke o građevinskom zemljištu.

Dana 31.05.2016.god. u 14.00 sati, u prostorijama općine-sala za sjednice, održati će se

JAVNA  RASPRAVA
o nacrtu Odluke o građevinskom zemljištu.

 Mole se sva zainteresovana lica da prilikom održavanja javne raprave, u pisanoj formi dostave primjedbe i prijedloge na nacrt Odluke, ili na adresu Općinske službe za geodetske i imovinsko-pravne poslove, najdalje do 30.05.2016.god. do 16.00 sati.

PRILOZI:

Odluka o građevinskom zemljištu


Opis zona građevinskog zemljišta

Grafički prikaz