A+ R A-

Javni poziv za učešće u konačnoj javnoj raspravi o nacrtu budžeta općine Gradačac za 2015.godinu

 Na osnovu Člana 38. Statuta općine Gradačac, a u skladu sa Zaključkom Općinskog vijeća općine Gradačac, br. 01-05-288/2014, od  25.09.2014.godine (Sl. glasnik općine Gradačac, 9/2014), Općinski načelnik upućuje:

J A V N I P O Z I V
ZA UČEŠĆE U KONAČNOJ  JAVNOJ RASPRAVI O NACRTU BUDŽETA OPĆINE GRADAČAC ZA 2015.GODINU 

Javna rasprava će se održati u četvrtak, 20.11.2014.godine, u prostorijama sale za sjednice objekta Gradačački sajam doo, sa početkom u 14,00 sati.
Na javnu raspravu se pozivaju svi zainteresovani građani, predstavnici nevladinih organizacija i udruženja građana, te predstavnici mjesnih zajednica, privrednih i ostalih subjekata na području općine Gradačac.
Materijal za javnu raspravu, koji će navedenom prilikom biti prezentovan, može se preuzeti sa donjeg linka, te lično - u prostorijama Općine (Služba za privredu, budžet i finansije –kancelarija br.13).

Nacrt budžeta 2015-e godine