A+ R A-

Poziv na javnu raspravu o programu razvoja zaštite i spašavanja

U cilju utvrđivanja prijedloga Programa razvoja zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća na općini Gradačac za period 2014-2018. godina, kao i prikupljanja prijedloga, sugestija i mišljenja građana, pravnih i drugih subjekata, Općinski načelnik općine Gradačac organizuje

JAVNU RASPRAVU O PROGRAMU RAZVOJA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA LJUDI I MATERIJALNIH DOBARA OD PRIRODNIH I DRUGIH NESREĆA NA OPĆINI GRADAČAC ZA PERIOD 2014-2018. GODINA


Javna rasprava će se održati u PETAK, 30.05.2014. godine

u kongrsnoj sali "Gradačačkog sajma" sa početkom u 14,00 sati. Pozivamo građane, udruženja građana, mjesne zajednice, privredne i druge subjekte i sve zainteresovane subjekte da svojim učešćem doprinesu što kvalitetnijoj izradi prijedloga navedenog Programa kao dokumenta kojim se stvara kvalitetniji život na općini Gradačac.

DOWNLOAD:

PROGRAM RAZVOJA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA LJUDI I MATERIJALNIH DOBARA OD PRIRODNIH I DRUGIH NESREĆA NA OPĆINI GRADAČAC ZA PERIOD 2014-2018. GODINA