A+ R A-

Članci

-Administrativne takse -

Plaćanje administrativnih taksi se uređuje odlukama za spise i radnje u upravnim stvarima kao i za druge radnje kod Općinskog organa uprave i drugih pravnih lica kojima su Zakonom ili propisom općinskog vijeća povjerena javna ovlaštenja da samostalno rješavaju u upravnim stvarima u određenim pravima i obavezama

Relevantne informacije :

Odluka o općinskim administrativnim taksama i tarifi općinskih administrativnih taksi

Odluka o komunalnim taksama općine Gradačac

Odluka_o_dopuni_Odluke_o_opcinskim_administrativnim_taksama

Odluka_o_izmjenama i dopunama_Odluke_o pcinskim_administrativnim_taksama