A+ R A-

Grad Gradačac nastavlja sa stipendiranjem učenika i studenata i u školskoj/akademskoj 2023/24. godini

U Gradačacu je danas započelo potpisivanje ugovora sa stipendistima za školsku/akademsku 2023/24. godinu. Gradska služba za opću upravu, društvene djelatnosti, boračko-invalidsku i socijalnu zaštitu zaprimila je 133 predmeta-zahtjeva za dodjelu stipendija. Prema Odluci Gradskog vijeća ukupan broj stipendija koji se dodjeljuje za tekuću školsku/akademsku godinu je 116 za koje je u Budžetu obezbijeđeno 134.000,00 KM.
Komisija za razmatranje prijava po raspisanom Konkursu utvrdila je da 108 studenata i učenika svojim prethodnim rezultatima ostvarili su pravo na stipendiju Grada Gradačac.
Danas je započeo novi ciklus kroz koji će biti podržano 107 studenata ( 1 kandidat odustao ) i učenika u iznosu od 123.200,00 KM. Iznos stipendije za učenike je 800,00 KM u isplatama od 100,00 KM, a za studente je 1.200,00 KM u isplatama od 150,00 KM.
Ugovore je danas potpisalo pedesetak stipendista, a ostalima je ostavljen rok da to učine do 11. marta 2024. godine. Tek nakon toga može početi isplata stipendija. Nakon  isteka ovog roka smatraće se da je kandidat  odustatao od stipendije.