A+ R A-

Unapređenje usluga i infrastrukture u Dom zdravlja Gradačac

U prostorijama JZU Dom zdravlja u Gradačcu u toku su završni radovi na pripremi prostorija gdje će biti postavljen CT aparat. CT aparat i ostala specijalistička oprema je već nabavljena i nakon završetka građevinskih radova planirana je instalacija kao i obuka za medicinsko osoblje koji će upravljati ovom opremom.

Nakon instalacije opreme državna regulatorna agencije za radijacijsku i nuklearnu sigurnost će dati stručno mišljenje a prema riječima menadžmenta Doma zdravlja puštanje u rad CT aparata planiran je sredinom decembra ove godine.

U Službi laboratorijske dijagnostike su također nabavljena tri nova aparata ( Biohemijski brojač, Hematološki brojač i aparat za nalaz Troponin) a u Službi za očne bolesti aparat biomikroskop  gdje će znatno biti unapređenje usluge ovih Službi.

U protekle dvije godine u Domu zdravlja u Gradačcu uvedeni su i specijalistički pregledi koji se odnose na specijalistu uho, grlo nos a medicina rada je također poboljšala svoje usluge vezane za sistematske preglede gdje je sada moguće sve ove preglede završiti u ovoj zdravstvenoj ustanovi.

U sklopu poboljšanja infrastrukture  potpisan je ugovor o izvođenju radova na izmjeni stolarije kojeg sufinansiraju Federalno ministarstvo prostornog uređenja, Grada Gradačac i JZU Doma zdravlja u Gradačcu u iznosu od 100.000 KM. Završetkom ovog projekta znatno će se poboljšati energetska efikasnost objekta Doma zdravlja koji se ogleda u uštedama na zagrijavanju istog.