A+ R A-

Održan radni sastanak za izradu „Strategije za smanjenje energetskog siromaštva“ na području grada Gradačac

U zgradi gradske uprave održan je radni sastanak Grada Gradačac sa predstavnicima Švicarskog Caritasa, Centra za ekologiju i energiju i Centra za socijalni rad Gradačac

Cilj sastanka je prezentiranje projekta “Inovacije u energetskoj efikasnosti i obnovljivoj energiji za bolje prilagođavanje klimatskim promjenama i smanjenje siromaštva” (3. faza EE) i dogovor oko realizacije aktivnosti koje su vezane za energetsko siromaštvo.

Centar za ekologiju i energiju i Švicarski Caritas se zadnjih 8 godina bave energetskim siromaštvom. Urađeno je istraživanje i savjetovanje 1.000 domaćinstava u Zeničko-dobojskom kantonu i 10.000 domaćinstava u Tuzlanskom kantonu. Na osnovu tih analiza nastavljeno je raditi sa lokalnim zajednicama sa područja TK da bi se krenulo sa rješavanjem problema energetskog siromaštva.

Grad Gradačac izrazio je spremnost za učešće u ovom projektu gdje bi se izradila Strategija/Akcioni planovi za smanjenje energetskog siromaštva na području grada Gradačac. U narednom periodu se očekuju da i Gradačac bude uključen u sve aktivnosti ovog projkta koji će poboljšati kvalitet življenja naših sugrađana.