A+ R A-

Početak radova na rekonstrukciji bedema kule u kompleksu “Starog grada” u Gradačcu

Danas su započete aktivnostima na postavljanju skele i ograde za izvođenje radova na rekonstrukciji bedema kule-fortifikacija kula B4k poznate u narodu kao “Tabija”.  Izvođač radova je firma “NEIMARI” d.o.o. Sarajevo a stručni nadzor je firma „URBING“ d.o.o. Sarajevo. Ukupna vrijednost radova je oko 650.000 KM a rok za izvođenje radova je 12 mjeseci od dana uvođenja Izvođača u posao.

Grad Gradačac je u oktobru 2018. godine pokrenuo procedure na izradi idejnog projekta cjelokupnog uređenja kompleksa “Starog grada” i glavni projekat sanacije najugroženijih dijelova, a prema uputama i sugestijama Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine i eksternih konsultanata.

U martu 2021. godine Grad Gradačac dostavio je nadležnom ministarstvu kompletan projekat sa svim pratećim prilozima za izdavanje potrebnih dozvola. Gradu Gradačac je 11.05.2023. godine izdato Rješenje za građanje od strane istog nakon čega je raspisan tender za izvođenje radova a ugovor o izvođenju radova na rekonstrukciji bedema kule u kompleksu “Starog grada” u Gradačcu potpisan je u septembru ove godine.

Riječ je o nacionalnom spomeniku Bosne i Hercegovine koji se godinama nalazi u lošem stanju. Kako su kazali stručnjaci za njegovu potpunu obnovu potrebni su deseci miliona maraka.