A+ R A-

Završeni radovi na sanaciji klizišta Aličkovići

Jučer u mjesnoj zajednici Mionica 1 na području grada Gradačac izvršen je prijem radova u sklopu projekta „Sanacija klizišta Aličkovići-Mionica – I Faza“.  Radovi na sanaciji klizišta otpočeli su 15.10.2022.godine a okončani 31.11.2022. godine. Ukupna vrijednost radova na sanaciji klizišta iznosi preko 108.777,83 KM podržano od strane Vlade Švicarske i Grada Gradačac.

Sanacija je realizovana u sklopu projekta „ Smanjenje rizika od katastrofa za održivi razvoj u BiH“ a Grad Gradačac je jedan od 5 gradova /općina iz FBiH zajedno sa 5 općina iz RS koji je učesnik navedenog projekta  kojeg podržavaju Vlada Švicarske i Ujedinjene nacije u Bosni i Hercegovini. Realizacija projekta je započela  potpisivanjem Memoranduma o razumijevanju krajem januara 2020.godine a podržana i potpisivanjem Deklaracije o smanjenju rizika od katastrofa u lokalnim zajednicama u februaru 2020.godine (istu su potpisali svih 10 općina/gradova učesnica projekta i Ministarstvo sigurnosti BiH).

Ovim projektom predvidjena je „Uspostava i unapređenje organizacije i koordinacije u jedinicama lokalne samouprave kroz integrisani model upravljanja rizicima od katastrofa sa fokusom na sektore zaštite i spašavanja, obrazovanja, socijalne i dječije zaštite, zdravstva i poljoprivrede kako bi svi akteri adekvatno razumjeli svoju ulogu u smanjenju rizika od katastrofa“.

Projekat traje četiri godine i ovo je završna godina I faze projekta uz mogućnost nastavka učešća i u drugoj fazi.