A+ R A-

Rješenje o izmjeni Rješenja o imenovanju predsjednika i članova mobilnih timova i njihovih zamjenika u izbornoj jedinici 025A za biračka mjesta za Opće izbore 2022. godine

Na osnovu člana 2.13. stav 1. tačka 4. Izbornog zakona BiH ("Službeni glasnik BiH", 23/01, 7/02, 9/02, 20/02, 25/02,  4/04, 20/04, 25/05, 52/05, 65/05, 77/05, 11/06, 24/06, 32/07, 33/08, 37/08, 32/10, 18/13, 7/14, 31/16, 41/20, 38/22 i 51/22) člana 10. i člana 18. Pravilnika o utvrđivanu kvalifikacija i postupka imenovanja članova biračkih odbora ("Službeni glasnik BiH" broj 27/22) i člana 24. Pravilnika o provođenju izbora u BiH ("Službeni glasnik BiH", broj 27/22) Gradska izborna komisija Gradačac d o n o s i

RJEŠENJE

o izmjeni

Rješenja o imenovanju predsjednika i članova mobilnih timova i njihovih zamjenika u izbornoj jedinici 025A za biračka mjesta za Opće izbore 2022. godine

 

DOWNLOAD


1. Rješenje