A+ R A-

Rješenje o izmjeni Rješenje o lokacijama biračkih mjesta


Gradska izborna komisija Gradačac donosi Rješenje o izmjeni Rješenja o lokacijama biračkih mjesta.

 

 

DOWNLOAD

Rješenje o izmjeni