A+ R A-

Posebna web lokacija Štaba civilne zaštite Grada Gradačac

 

Grad Gradačac je pokrenuo posebnu web lokaciju na kojoj će objavljivati naredbe, mjere, zaključke i informacije u cilju pravovremenog informisanja građana, institucija, privrednih subjekata i dr. o preuzetim mjerama i aktivnostima Štaba CZ  Grada Gradačac i viših nivoa vlasti.

 

Web stranicu možete posjetiti na ovom linku:

Štab civilne zaštite grada Gradačac