A+ R A-

Konačna rang lista za stipendije Ministarstva za boračka pitanja TK

Na osnovu odredbe člana 17. stav (3) Odluke o utvrđivanju uslova, kriterija i postupka za dodjelu stipendija braniocima i članovima njihovih porodica ("Službene novine Tuzlanskog kantona", broj: 16/15, 2/18 i 4/23. godine), Ministrica za boračka pitanja Tuzlanskog kantona utvrđuje:

KONAČNU RANG LISTU KADNIDATA STUDENATA I UČENIKA
za dodjelu stipendija akademske 2022/2023 godine

DOWNLOAD
Konačne rang liste stipendija Ministarstva za boračka pitanja TK