A+ R A-

Raspodjela sredstava OCD/NVO - Javne ustanova za 2023. godinu

Na osnovu člana 12, stav 3. Odluke o načinu odabira projekata nevladinih/neprofitnih organizacija po LOD metodologiji  (Službeni glasnik ", broj: 6/2018.)  i Prjedloga  odluke o raspodjeli sredstava dostavljenog od strane Komisije za  ocjenjivanje i odabir projekata nevladinih-neprofitnih organzacija  o  finansiranju/sufinansiranju   projekata   OCD/NVO/JU iz Budžeta Grada Gradačac  za 2023. godinu, po javnom  pozivu od  od 3.3.2023. godine,  Gradonačelnik  donosi:

 

ODLUKU  O RASPODJELI SREDSTAVA  ZA 

OCD/NVO  - JAVNE USTANOVE ZA 2023. GODINU


Download

Odobreni, diskvalifikovani i neodobreni projekti