A+ R A-

Odluka o raspodjeli sredstava iz oblasti sporta za 2023. godinu

Na osnovu člana 12. stav 3. Odluke o načinu odabira projekata nevladinih/neprofitnih organizacija po LOD metodologiji  (Službeni glasnik ", broj: 6/2018.) i Prijedloga odluke o raspodjeli sredstava za OVD/NVO iz oblasti sporta za  2023. godinu dostavljenog od strane Komisije za ocjenjivanje I odabir projekata OCD/NVO po javnom pozivu, Gradonačenik, donosi

ODLUKU O RASPODJELI SREDSTAVA  ZA  OCD/NVO IZ OBLASTI SPORTA ZA 2023. GODINU

DOWNLOAD

ODLUKU O RASPODJELI SREDSTAVA  ZA  OCD/NVO IZ OBLASTI SPORTA ZA 2023. GODINU