A+ R A-

Konačne liste programa/projekata MZ

Na osnovu člana 14.  Odluke o kriterijima, načinu i postupku raspodjele sredstava iz Budžeta Općine Gradačca za finansiranje/sufinansiranje kapitalnih programa/projekta mjesnih zajednica na području općine Gradačac i Prijedloga kapitalnih programa/projekata MZ koje ispunjavaju uslove Javnog poziva dostavljenog od strane   Komisije  za ocjenjivanje i izbor kapitalnih  programa/projekata  mjesnih zajednica   prijavljenih  na  Javni  poziv  Grada Gradačac  za 2022. godinu,  Gradonačelnik donosi:                                                 

KONAČNU LISTU  PROGRAMA/ PROJEKATA MZ KOJE SU ISPUNILE USLOVE  JAVNOG POZIVA i 
LISTU KAPITALNIH PROGRAMA/PROJEKATA MZ KOJI NISU ISPUNILE USLOVE JAVNOG POZIVA 

za odabir kapitalnih  programa/ projekata mjesnih zajednica   koji će se finansirati/sufinansirati   iz  Budžeta Grada Gradačac za 2022. godinu ekonomska pozicija:  615311  - kapitalni transferi  neprofitnim organizacijama u iznosu od 115.000,00 KM

DOWNLOAD

Liste programa MZ koje ispunjavaju, ne ispunjavaju uslove javnog poziva