A+ R A-

Poštovani posjetioci, dobro došli na podstranicu "Izbori članove vijeća mjesnih zajednica na području grada Gradačac"

Putem nje ćete moći pristupiti svoj relevantoj dokumentaciji kao i obavijestima resorne službe i imenovane komisije.

DOWNLOAD

- Odluka Gradskog vijeća o raspisivanju izbora u MZ - 09.11.2023. godine

- Rješenje Gradskog vijeća o imenovanju Komisije za provođenje izbora za članove vijeća mjesnih zajednica

- Pravilnik Komisije o postupku izbora za organe mjesne zajednice i načina verifikacije provedenih izbora

- Obrasci Pravilnika  Komisije o postupku izbora za organe mjesne zajednice i načina verifikacije provedenih izbora

 

---------------------------------------------------------------

JAVNI POZIV za prijavu članova u biračke odbore

Na osnovu člana 7. Pravilnika o postupku izbora za organe mjesne zajednice i načinu verifikacije provedenih izbora broj: 01-04-303-1/23 od 23.11.2023. godine Komisija za provođenje izbora za članove vijeća mjesnih zajednica o b j a v lj u j e :

 J A V N I   P O Z I V

Pozivaju se građani koji su zainteresovani za rad u biračkim odborima na Izborima za članove vijeća mjesnih zajednica, koji će se održati u nedjelju, 28.01.2024. godine.

Za rad u biračkom odboru može biti imenovano lice koje ispunjava sljedeće uslove:

-          ima najmanje SSS

-          da ima isključivo prebivalište na području mjesne zajednice

Prijavni obrazac za rad u biračkim odborima se nalazi u prilogu ovog javnog poziva, a isti se nakon popunjavanja predaje na portirnici-prijavnici Gradske uprave Gradačac, svakim radnim danom od 07.30-16.00 sati.

Prijavni obrazac se može osim na web stranici preuzeti i na portirnici-prijavnici Gradske uprave Gradačac u navedenom terminu.

Prijava za rad u biračkim odborima se može izvršiti do 19.01.2024. godine, do 16.00 sati.

DOWNLOAD:


Obrazac za prijavu u biračke odbore (Obrazac -1 i seta obrazaca sa web stranice )

 

Komisija za MZ

Komisija za provođenje izbora za članove vijeća mjesnih zajednica

Husein kapetana Gradaščevića

Tel/fax : 035/369-760

Članovi Gradske izborne komisije:

- Bijedić Mirel - predsjednik - mirel.bijedic@gradacac.ba

- Nataša Perić - član
- Nihada Zelinkić - član
- Monika Cvitkušić - član
- Elvir Nezić - član