A+ R A-

Poštovani posjetioci, dobro došli na podstranicu "Izbori članove vijeća mjesnih zajednica na području grada Gradačac"

Putem nje ćete moći pristupiti svoj relevantoj dokumentaciji kao i obavijestima resorne službe i imenovane komisije.

DOWNLOAD

- Odluka Gradskog vijeća o raspisivanju izbora u MZ - 09.11.2023. godine

- Rješenje Gradskog vijeća o imenovanju Komisije za provođenje izbora za članove vijeća mjesnih zajednica

- Pravilnik Komisije o postupku izbora za organe mjesne zajednice i načina verifikacije provedenih izbora

- Obrasci Pravilnika  Komisije o postupku izbora za organe mjesne zajednice i načina verifikacije provedenih izbora

 

---------------------------------------------------------------

J A V N I P O Z I V - AKREDITOVANJE POSMATRAČA

Na osnovu člana 9. Pravilnika o postupku izbora za organe mjesne zajednice i načinu verifikacije provedenih izbora broj: 01-04-303-1/23 od 23.11.2023. godine Komisija za provođenje izbora za članove vijeća mjesnih zajednica o b j a v lj u j e :

J A V N I      P O Z I V

            Pozivaju se udruženja građana, politički subjekti, međunarodne organizacije, vladine i nevladine organizacije koje su zainteresovane za posmatranje provođenja Izbora za članove vijeća mjesnih zajednica koji će se održati u nedjelju 28.01.2024. godine.

Svi subjekti zainteresirani za praćenje procesa izbora i koji ispunjavaju za to potrebne uslove su dužni podnijeti zahtjev Komisiji na predviđenom obrascu

(obrazac br.2  iz seta obrazaca sa web stranice).

Uz zahtjev podnosioci su dužni popuniti izjavu o pravilima ponašanja i izjavu o tajnosti  posmatrača

(obrazac br.3 iz seta obrazaca sa web stranice).

Prijavni obrazac mora biti ovjeren od strane pravnog subjekta koji se prijavljuje za posmatranje izbora u mjesnim zajednicama.

Zainteresovani subjekti prijavne obrasce mogu dostaviti na prijavnicu-portirnicu Gradske uprave, svakog radnog dana u periodu od 07.30.-16.00 sati.

Podnošenje zahtjeva za izdavanje akreditacije se može izvršiti najkasnije do 23.01.2024.godine.

Akreditirani posmatrači preuzimaju akreditaciju najkasnije dva dana prije održavanja izbora.          

Komisija za MZ

Komisija za provođenje izbora za članove vijeća mjesnih zajednica

Husein kapetana Gradaščevića

Tel/fax : 035/369-760

Članovi Gradske izborne komisije:

- Bijedić Mirel - predsjednik - mirel.bijedic@gradacac.ba

- Nataša Perić - član
- Nihada Zelinkić - član
- Monika Cvitkušić - član
- Elvir Nezić - član