A+ R A-

Materijali za 4. redovnu sjednicu Gradskog vijeća Grada Gradačac planiranu za dan 29.04.2021. godine (četvrtak), putem online aplikacije sa početkom rada u 10:00 sati

Materijali za 4. redovnu sjednicu Gradskog vijeća Grada Gradačac planiranu za dan 29.04.2021. godine (četvrtak), putem online aplikacije sa početkom rada u 10:00 sati su objavljeni na gradskom portalu za komunikaciju e citizen kojem možete pristupiti putem linka

https://ecitizen.ba/gradacac/public-sessions/session-details/42