A+ R A-

Led rasvjeta u Gradačcu

U sklopu „Godine energetske efikasnosti u Kantonu Tuzla“ i projekta Ekonomija Energetske Efikasnosti (3E) USAID i UNDP su se fokusirali na aktivnostima na jačanju kapaciteta općina Kantona Tuzla kako bi se odredila bazna energetska potrošnja i predložila organizaciona struktura za upravljanje energijom.

sklopu navedenih aktivnosti pomenutnog projekta kao mjera energetske efikasnosti koja se sprovodi na području naše općine tiču se poboljšanje rasvjete kao zamjene postojećih rasvjetnih tijela sa LED rasvjetom.

Općina Gradačac je u ovom projektu kandidovala gradsku ulicu „Kadić Mahala“ sa 19 rasvjetnih tijela, dok je naknadno u dogovoru sa USAID – om kandidovano preostalih 7 rasvjetnih stubova u Kadić Mahali i 11 rasvjetnih stubova u ulici Ibrahima Kapetanovića.

Po prvi puta u Gradačcu je implementiran projekat LED ulične rasvjete te efekte možemo vidjeti ovih večeri u pomenutoj ulici.