A+ R A-

PROBUDUCNOST Potpisan Memorandum o saradnji na realizaciji projekta Pro-Budućnost

U Istočnom Sarajevu je 31.03. 2014. godine u prisustvu USAID-a, a u sklopu projekta "PRO-Budućnost", održana ceremonija potpisivanja Memoranduma o saradnji između 32 grada/općine/opštine i Catholic Relief Services (CRS). Projekat će se realizirati kroz 16 parova općina i gradova koje su geografski blizu i podijeljene entitetskom linijom.

Općina Gradačac i opština Modriča su partnerske općine/opštine i ovom prilikom je sa

CRS-om Memorandum o saradnji potpisao načelnik opštine Modriča, Mladen Krekić, a u ime općinskog načelnika općine Gradačac Hazim Novalić, šef Kabineta Općinskog načelnika.

Zahvaljujući podršci USAID-a u općinama u BiH, koje su od rata podijeljene po entitetskoj liniji, u naredne četiri godine bit će implementiran projekat PRO-Budućnost (Povjerenje, Razumijevanje, Odgovornost za Budućnost) radi izgradnje povjerenja i pomirenja među građankama i građanima svih nacija.

Implementator projekta je Catholic Relief Services (CRS) a projekat će se realizovati u partnerstvu sa: Fondacijom Mozaik, Caritasom Biskupske konferencije BiH, Forumom građana Tuzle i Helsinškim parlamentom građana Banja Luka te u saradnji s "Viva žene", Inicijativom mladih za ljudska prava, Fondacijom za kreativni razvoj, Međureligijskim vijećem, Mediacentrom, Udruženjem za saradnju roditelja i škola u BiH, Caritasom Vrhbosanske nadbiskupije Sarajevo i Caritasom Biskupije Banja Luka.

U naredne četiri godine, cilj projekta će biti izgradnja povjerenja među građanima svih etničkih skupina i zagovaranje društvenih promjena koje će rezultirati poboljšanjem kvalitete života. Projektom će se obezbjeđivati grant sredstva za omladinske inicijative, inicijative žena, formalne i neformalne grupe građana.

Aktivnosti će se koordinirati kroz zajedničku Radnu grupu koju će činiti po tri predstavnika općine Gradačac i opštine Modriča.

Okončanje projekta nakon četiri godine planirano je usvajanjem Platforme za izgradnju mira i mapom puta izgrađenom pod uticajem građana u cilju zagovaranja promjena u društvu.