A+ R A-

ODRŽAN RADNI SASTANAK SA ŠVEDSKOM KOMPANIJOM SWECO

20.03.2014 je u prostorijama JP Komunalac dd održan prvi radni sastanak predstavnika Općine Gradačac i JP Komunalac dd sa međunarodnim timom stručnjaka predvođeni gdinom Leif Janzon-om iz švedske kompanije SWECO. Zadatak konsultanata je da naprave i predstave EBRD-u i javnosti studiju izvodljivosti za projekte izgradnje vodosnadbijevanja za južni dio općine Gradačac, rekonstrukcije zastarjele vodovodne mreže te rekonstrukcije prečistača otpadnih voda.

Zajednički rad na studiji izvodljivosti bi trebao trajati 3 mjeseca nakon čega bi Općina Gradačac i JP Komunalac dd trebali pristupiti zaključivanju ugovora o kreditu sa EBRD-om te započeti aktivnosti na realizaciji projekata.